УКРАЇНА

 

ЛУБЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

дев’ятнадцята сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 липня 2013 року

Про розвиток фізичної культури і

спорту в населених пунктах району

 

                Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення розвитку галузі фізичної культури та спорту, залучення молодого покоління до активних занять фізичною культурою та спортом, пропаганди здорового способу життя серед населення району, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Районній державній адміністрації забезпечити:

1.1. створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом в населених пунктах району шляхом організації облаштування спортивних споруд та удосконалення їх матеріальної бази;

                1.2. проведення традиційних спортивних заходів з різних видів спорту;

                1.3. удосконалення системи дитячо-юнацького спорту шляхом залучення кваліфікованих фахівців;

                1.4. організацію пропаганди здорового способу життя серед населення району шляхом проведення змагань з різних видів спорту, лекцій, бесід, розповсюдження відповідних буклетів, тощо;

                1.5. висвітлення в засобах масової інформації спортивних заходів.

  1. Рекомендувати сільським радам району:

2.1.   розглянути питання організації та розвитку фізичної культури і спорту на сесіях сільських рад;

2.2.   створювати умови для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

2.3.   розробити календарний план сільських фізкультурно – масових та оздоровчих заходів;

2.4.   забезпечити участь спортивних команд з різних видів спорту у районних заходах відповідно до календарного плану;

2.5.   використання спортивних і фізкультурно – оздоровчих споруд за їх призначенням без перепрофілювання та закриття.

   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціальної сфери та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                                                                                             О.І. Дядечко