УКРАЇНА

 

ЛУБЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Двадцять п’ята сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

   від 06 грудня 2017 року

Про передачу майна

закладів культури

        Відповідно до статей 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про передачу об’єктів                    права державної та комунальної власності», рішення районної ради                                          від 16.11.2012 року «Про порядок прийняття, передачі та списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл району», з метою належного утримання будівель закладів культури, зміцнення матеріально-технічної бази, створення сприятливих умов для розвитку аматорського мистецтва, та у зв’язку з утворенням Сенчанської сільської ради, яка представляє інтереси об’єднаної територіальної громади, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Передати з 01 січня 2018 року у комунальну власність сільських рад району майно (основні засоби, малоцінні, швидкозношувальні та господарські предмети, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, тощо) закладів культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл району і перебуває в оперативному управлінні відділу культури і туризму райдержадміністрації (додаток 1).
  2. Передати з 01 січня 2018 року у комунальну власність Сенчанської сільської ради майно Хитцівського будинку культури та Шеківського клубу (основні засоби, малоцінні, швидкозношувальні та господарські предмети, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, тощо) закладів культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл району і перебуває в оперативному управлінні відділу культури і туризму райдержадміністрації.
  3. Передати повноваження по передачі майна (основних засобів, малоцінних, швидкозношувальних та господарських предметів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, тощо) закладів культури, які розташовані на території району і знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл району, відділу культури і туризму райдержадміністрації.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, транспорту, зв’язку, підприємництва та управління комунальною власністю.

Голова районної ради                                                                       Г.М.Угляниця     

 

Переглянути додатки