УКРАЇНА

 

ЛУБЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Двадцять перша сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 липня 2017 року

Про створення комунального некомерційного

підприємства «Лубенський районний центр

первинної медико-санітарної допомоги»

Лубенської районної ради Полтавської області

 

 

         Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України,  Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, якості обстежень, діагностики та лікування різних захворювань мешканців Лубенського району, впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення,  районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Створити юридичну особу публічного права комунальне некомерційне підприємство «Лубенський районний центр первинної            медико-санітарної допомоги» Лубенської районної ради Полтавської області шляхом реорганізації (перетворення) юридичної особи публічного права       Лубенського районного центру первинної медико-санітарної допомоги                                     (код ЄДРПОУ 37650571).
  2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство «Лубенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської районної ради Полтавської області є правонаступником всіх прав та обов’язків реорганізованого шляхом перетворення  Лубенського районного центру первинної медико-санітарної допомоги (код ЄДРПОУ 37650571).
  3. Доручити в.о. головного лікаря Новаковському М.М. розробити Статут комунального некомерційного підприємства «Лубенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської районної ради Полтавської області та подати його на затвердження до Лубенської районної ради.
  4. Визначити розмір статутного капіталу комунального некомерційного підприємства «Лубенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської районної ради Полтавської області в сумі 1000,00        (одна тисяча) гривень за рахунок грошового внеску засновника.
  5. Утворити комісію з реорганізації юридичної особи публічного права Лубенського районного центру первинної медико-санітарної допомоги ( код ЄДРПОУ 37650571) та затвердити її склад згідно з додатком 1.
  6. Місцезнаходження  комісії з реорганізації юридичної особи публічного права Лубенського районного центру первинної медико-санітарної допомоги: Україна, 37533, Полтавська область, Лубенський район, село Вовчик, вулиця Іларіона Сухомлина, 55.
  7. Визначити, що строк заявлення вимог кредиторами до юридичної особи публічного права Лубенського районного центру первинної медико-санітарної допомоги складає 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи публічного права Лубенського районного центру первинної медико-санітарної допомоги шляхом реорганізації (перетворення).
  8. Голові комісії з реорганізації юридичної особи публічного права Лубенського районного центру первинної медико-санітарної допомоги у встановленому чинним законодавством України порядку забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо реорганізації та державної реєстрації припинення діяльності юридичної особи публічного права Лубенського районного центру первинної медико-санітарної допомоги шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство «Лубенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської районної ради Полтавської області, в тому числі:

8.1. Повідомлення в установленому чинним законодавством України порядку працівників Лубенського районного центру первинної медико-санітарної допомоги про припинення юридичної особи шляхом реорганізації (перетворення). Забезпечення дотримання соціально-правових гарантів працівників Лубенського районного центру первинної медико-санітарної допомоги у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України;

8.2. Проведення інвентаризації майна юридичної особи публічного права Лубенського районного центру первинної медико-санітарної допомоги;

8.3. Проведення розрахунків з бюджетом, дебіторами та кредиторами за зобов’язаннями юридичної особи публічного права Лубенського районного центру первинної медико-санітарної допомоги;

8.4. Складання передавального акту та надання його на затвердження до Лубенської районної ради після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами до юридичної особи публічного права Лубенського районного центру первинної медико-санітарної допомоги;

8.5. Надати державному реєстратору документи, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» для проведення державної реєстрації рішення про припинення та державної реєстрації припинення юридичної особи публічного права Лубенського районного центру первинної медико-санітарної допомоги шляхом реорганізації (перетворення).

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань соціальної сфери та соціального захисту населення; економіки, транспорту, зв`язку, підприємництва та управління комунальною власністю, планування бюджету та фінансів.

Голова районної  ради                                                                Г.М. Угляниця

 

Переглянути додатки