УКРАЇНА

ЛУБЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дванадцята сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                   від 30 грудня 2016 року

Про районний бюджет на 2017 рік

     Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного кодексу України, районна рада

ВИРІШИЛА:

     1. Визначити на 2017 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 188659,7 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 188163,4 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 496,3 тис.грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 188659,7 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 188163,4 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 496,3 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення;

     2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 188163,4 тис.грн. та спеціальному фонду 496,3 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

     3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 400,0 тис.грн.

     4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

     5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 180,0 тис.грн.

     6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

     7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1150,1 тис.грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

   8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

   9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

     10. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

     11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

     12. Дозволити районній державній адміністрації протягом 2017 року:

здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів, вносити зміни в загальний обсяг доходів та видатків районного бюджету, які проводяться за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, виходячи з доведених обсягів трансфертів, розпорядженнями голови з послідуючим затвердженням цих змін на черговій сесії районної ради;

здійснювати за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету перерозподіл видатків за функціональною ознакою, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету) у межах загального обсягу його бюджетних призначень за функціональною ознакою своїм рішенням погодженим з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету та фінансів.

     13. В процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету фінансове управління райдержадміністрації здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, у межах загального обсягу його бюджетних призначень за функціональною ознакою окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

     14. Додатки 1 – 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

   15. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансове управління райдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію районної ради з питань планування бюджету та фінансів.

Голова районної ради                                                                  Г.М. Угляниця

переглянути додатки до рішення