УКРАЇНА

 

ЛУБЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Десята сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                                                               від 18 листопада 2016 року

Про затвердження звіту

про оцінку майна

 

      Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 629 від 10.08.1995 р. зі змінами та рішення районної ради від 07.11.2011 р. «Про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл району, Методику розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл району та пропорцій   її розподілу,  типові  форми договорів оренди» зі    змінами, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

     1. Затвердити звіт про оцінку майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл району, відповідно до якого ринкова вартість частки нежитлового приміщення площею 1,0 м.кв., що знаходяться за адресою: пл.Кузіна, 19, м.Лубни, Полтавська область, складає 3725 грн. (три тисячі сімсот двадцять п’ять грн. 00 коп.) без ПДВ.

     2. Голові районної ради Угляниці Г.М. забезпечити в установленому порядку передачу в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл району, з урахуванням звіту про оцінку майна.

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, підприємництва, транспорту, зв’язку та управління комунальною власністю.

 

 

Голова районної ради                                                                      Г.М.Угляниця