УКРАЇНА

 

ЛУБЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Друга сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                          від 04 грудня 2015 року

Про затвердження структури, штатної

чисельності   та  умов   оплати    праці

виконавчого      апарату     Лубенської

районної ради сьомого скликання

            У відповідності із пунктом 4 статті 43 Закону України «Про місцеве    самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1.     Затвердити з 1 грудня 2015 року структуру виконавчого апарату районної ради сьомого скликання (додаток 1).

2.     Затвердити  чисельність виконавчого апарату районної ради сьомого скликання в кількості 15 штатних одиниць.

3.     Встановити голові районної ради Угляниці Григорію Миколайовичу  посадовий оклад в розмірі 3103 (три тисячі сто три) грн. з 18 листопада 2015 року.

4.     Встановити голові районної ради Угляниці Григорію Миколайовичу надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування у розмірі 110 (сто десять) грн.

5.     Встановити з 1 грудня 2015 року надбавку за високі досягнення   у праці  в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг голові районної ради Угляниці Г.М. на період здійснення ним повноважень голови районної ради сьомого скликання.

Виплату надбавки голові районної ради проводити у межах затверджених видатків на оплату праці виконавчого апарату районної ради.    

6.     Затвердити Положення про преміювання голови, заступника  голови    районної ради та виконавчого апарату Лубенської районної ради  сьомого скликання (додаток 2).

7.     Затвердити умови оплати праці працівників виконавчого апарату районної ради  сьомого скликання (додаток 3).

8.     Дозволити виплату премії голові районної ради Угляниці Г.М. з 1 грудня 2015 року на період здійснення ним повноважень голови районної ради сьомого скликання у розмірі не менше як 10 відсотків відповідного посадового окладу.

Конкретний розмір премії визначається щомісячно у розпорядженні голови районної ради у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці у відповідності із затвердженим Положенням.

   9. Виплату матеріальної допомоги на оздоровлення голові районної ради Угляниці Г.М. проводити в період здійснення ним повноважень голови  районної ради сьомого скликання при наданні щорічної відпустки у розмірі не більше середньомісячної заробітної плати у межах затверджених видатків  на оплату праці.

   10.Витрати  на  утримання  виконавчого апарату районної ради проводити в межах  коштів,   визначених   щорічно   рішенням   районної  ради     про районний   бюджет   з  урахуванням  внесених  до  нього  змін.

 

Голова районної ради                                                                    Г.М. Угляниця

 

Переглянути додатки