УКРАЇНА

 

ЛУБЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьма сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                       від 05 серпня 2016 року

Про внесення змін до Районної комплексної

програми у сфері захисту населення і територій

від надзвичайних ситуацій техногенного та

природного характеру в Лубенському районі

на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання статті 17 Конституції України, статті 7, 18 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Районної комплексної програми у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Лубенському районі на 2016-2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням шостої сесії сьомого скликання від 21 квітня 2016 року:

розділ «Напрями діяльності і заходи Програми» доповнити пунктом 16 «Надання матеріальної допомоги населенню Окіпської та Жданівської сільських рад, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації природного характеру 22-23 червня 2016 року»;

додаток 1 «Напрями діяльності та заходи Районної комплексної програми у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Лубенському районі на 2016-2020 роки» до Програми доповнити розділом VII «Заходи у сфері захисту населення від надзвичайних ситуацій природного характеру» (додаток 1);

у колонці «План на 2016 рік» додатку 2 «Результативні показники, що характеризують виконання Районної комплексної програми у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Лубенському районі на 2016-2020 роки» до Програми замінити цифри «511,0» на «643,0»;

додаток 3 «Фінансове забезпечення Районної комплексної програми у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Лубенському районі на 2016-2020 роки» до Програми викласти в новій редакції (додаток 2).

2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання Програми із змінами в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання законності та правопорядку.

Голова районної ради                                                                                                                   Г.М. Угляниця

переглянути додатки до рішення