УКРАЇНА

ЛУБЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шоста сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                     від 21 квітня 2016 року

Про реформування друкованого

засобу масової інформації та редакції,

співзасновником якого є Лубенська

районна рада

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 3 статті 4 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», статей 8, 20, 21, 22 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Цивільного та Господарського кодексів України, на підставі пропозиції трудового колективу редакції газети  «Лубенщина» Колективного підприємства «Редакція міськрайонної громадсько-політичної газети «Лубенщина» стосовно способу реформування, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Вийти зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації газети «Лубенщина» та редакції Колективного підприємства «Редакція міськрайонної громадсько-політичної газети «Лубенщина» з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб'єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

2. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об'єктів реформування, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України) та трудовому колективу редакції.

3. Укласти договір про зміну складу співзасновників та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації з редакцією після її перетворення відповідно до вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та вимог цивільного законодавства  України у суб'єкт господарювання. 

4. Виконання функцій комісії з перетворення  редакції Колективного підприємства «Редакція міськрайонної громадсько-політичної газети «Лубенщина» покласти на редактора Міщенка Олександра Михайловича. Виконання функцій комісії з перетворення редакції розпочати після включення її до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України або з 1 січня 2017 року.

5. Редактору редакції Колективного підприємства «Редакція міськрайонної громадсько-політичної газети «Лубенщина» Міщенку Олександру Михайловичу:

5.1. Після включення редакції до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України або з 1 січня 2017 року провести процедуру реорганізації шляхом перетворення редакції з дотриманням вимог законодавства України.

5.2. У встановлений строк з дня прийняття рішення повідомити державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи шляхом їх перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів.

Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня прийняття цього рішення.

5.3. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".

5.4. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір оренди приміщення, яке знаходиться за адресою 37500 Полтавська обл.,                м.Лубни, проспект Володимирський, 43 строком не менше, ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій.

5.5.  Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір на висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у друкованому засобі масової інформації газети «Лубенщина».

5.6. Подати на затвердження чергової сесії районної ради пропозиції для виконання зобов'язань щодо сплатити заборгованості редакції із податків та обов'язкових платежів, заробітної плати та інших фінансових зобов'язань редакції відповідно до законодавства.

6. Опублікувати це рішення у місячний строк з дня його прийняття у газеті «Лубенщина».

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної радиз питань дотримання законності та правопорядку, місцевого самоврядування, депутатської  діяльності та етики, зв’язків з громадськістю.

 

Голова районної ради                                                                Г.М.Угляниця