УКРАЇНА

 

ЛУБЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шоста сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                         від 21 квітня 2016 року

Про внесення змін до Програми економічного

і соціального розвитку Лубенського району

на 2016 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до розділу І «Розвиток людського капіталу» частини ІІ Програми економічного і соціального розвитку Лубенського району на 2016 рік, затвердженої рішенням третьої сесії сьомого скликання від 24 грудня 2015 року:

в абзаці 9 пункту «Основні завдання та заходи на 2016 рік» підрозділу 1.7 «Освіта» замінити цифри «135,0» на «292,3»;

пункт «Основні завдання та заходи на 2016 рік» підрозділу 1.12 «Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю» доповнити абзацом 26 «відзначення 100-річчя з часу заснування Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України – райдержадміністрація – 2,0 тис. грн., червень-липень 2016 року» та в абзаці 24 замінити слово «біл-бордів» на «постерів»;

2. Викласти розділ V«Очікуване ресурсне забезпечення заходів, реалізація яких передбачається у 2016 році» частини ІІІ Програми в новій редакції (додаток 1).

3. Райдержадміністрації забезпечити виконання затвердженої Програми з урахуванням змін.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань економіки, підприємництва, транспорту, зв’язку та управління комунальною власністю; соціальної сфери та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                                                                  Г.М. Угляниця

 

переглянути додаток до рішення сесії