УКРАЇНА

 

ЛУБЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Тридцять шоста сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                 від 07 жовтня 2015 року

Про затвердження звіту

про оцінку майна

       Відповідно до статей 43, 60 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,  Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 629 від 10.08.1995 р. зі змінами  та   рішення районної ради від 07.11.2011 р.  «Про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл району, Методику розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл району та пропорцій    її   розподілу,   типові   форми   договорів   оренди»   зі     змінами, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити звіт про оцінку майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл району, відповідно до якого ринкова вартість  нежитлових будівель, що знаходяться за адресою: вул. Шевченка, 18, м.Лубни, Полтавська область,  складає 91421 грн. (дев’яносто одна  тисяча чотириста  двадцять одна грн. 00 коп.) без ПДВ.

     2. Голові районної ради Темченку О.В. забезпечити в установленому порядку передачу в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл району, з урахуванням звіту про оцінку майна.

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, підприємництва, транспорту, зв’язку та управління комунальною власністю.

Голова районної ради                                                                        О.В.Темченко