УКРАЇНА

 

ЛУБЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять третя сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                        від 17 червня 2015 року

Про затвердження звіту

з оцінки майна

       Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 629 від 10.08.1995 р. зі змінами та відповідно до рішення районної ради від 07.11.2011 р. «Про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл району, Методику розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл району та пропорцій   її   розподілу,   типові   форми   договорів   оренди»   зі     змінами, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

     1. Затвердити звіт з оцінки майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл району, відповідно до якого ринкова вартість нежитлового, вбудованого приміщення площею 1,5 м2, що знаходиться за адресою: пл. Кузіна,19, м. Лубни, Полтавська область, складає 9480 (дев’ять тисяч чотириста вісімдесят грн. 00 коп.) з ПДВ.

     2. Голові районної ради Темченку О.В. забезпечити в установленому порядку передачу в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл району, з урахуванням звіту з оцінки майна.

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, підприємництва, транспорту, зв’язку та управління комунальною власністю.

Голова районної ради                                                                      О.В.Темченко