УКРАЇНА

 

ЛУБЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять друга сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                              від 24 квітня 2015 року

Про затвердження мережі навчальних

закладів та установ освіти району та

граничної штатної чисельності

Відповідно до статті 43 закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 14 Закону України „Про освіту”, враховуючи Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205, Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055, Типові штатні нормативи позашкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012 № 1203 з метою забезпечення реалізації захисту конституційних прав громадян на одержання дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити мережу навчальних закладів та установ освіти району з                  1 травная 2015 року (додаток 1).

   2. Затвердити граничну штатну чисельність навчальних закладів та установ освіти району з 1 травня 2015 року (додаток 2).

   3. Відділу освіти районної державної адміністрації забезпечити утримання навчальних закладів та установ освіти району та їх штатної чисельності в межах бюджетних призначень, що затверджуються районною радою щорічно.

   4. Визнати таким, що втратило чинність рішення шістнадцятої сесії районної ради шостого скликання від 25 грудня 2012 року «Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів району та граничної штатної чисельності».

   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціальної сфери та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                                                                      О.В. Темченко

 

Переглянути додатки до проекту рішення "Про затвердження мережі  навчальних закладів  та установ освіти району  та граничної штатної  чисельності"