Щодо порядку отримання реєстраційного номера

облікової картки платника податків 

Чи всі громадяни підлягають реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та повинні отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків (коди)?

 

                  Всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються в органах державної податкової служби (ДПС) шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (ДРФО).

До ДРФО вноситься інформація про осіб, які є: громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але зобов'язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на України.

Документом, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, є картка платника податків, у якій зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Облік громадян, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера та повідомили про це ДПС, ведеться в окремому реєстрі ДРФО за прізвищем, ім'ям, по батькові та серією і номером паспорта. У паспортах зазначених осіб органами ДПС робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Чи можна отримати реєстраційний номер не за місцем реєстрації ( проживання)?

Ні. З метою отримання документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, громадянин повинен звернутися до органу ДПС за місцем реєстрації.

Якщо людина не може особисто отримати картку платника податків (перебуває у відрядженні, навчається в іншому місті, хворіє тощо), може отримати картку хтось із родичів?

В такому випадку необхідні документи подає довірена особа, яка має довіреність, засвідчену у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізичної особи в ДРФО. При цьому вона пред’являє особистий паспорт, та паспорт (або його ксерокопію з чітким зображенням) фізичної особи - платника податків, яка реєструється. Звертаю увагу, що навіть близькі родичі повинні мати довіреність.

Який порядок отримання дублікату картки платника податків, у разі втрати (псування) оригіналу?

В разі втрати (псування) оригіналу картки платника податків, для отримання дублікату громадянину необхідно звернутися до органу ДПС із за заявою про втрату оригіналу та зазначенням обставин втрати і пред'явити паспорт.

Чи обов’язково повідомляти податковий орган, якщо з моменту реєстрації у ДРФО у громадянина змінились дані (прізвище, місця проживання або у разі виявлення їх неточностей тощо)?

У разі зміни (або виявлення неточностей) прізвища, імені чи по батькові (або дати народження, місця народження, місця проживання тощо), необхідно звернутись до органу ДПС та заповнити Заяву про внесення змін до ДРФО за ф. №5ДР (особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті заповнюють заяву ф. №5ДРП).

Звертаю увагу, що згідно з п. 119.1 Податкового кодексу України, неподання або порушення терміну подання платником податків інформації для формування та ведення ДРФО, а саме відомостей про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 85 гривень, за повторне порушення протягом року - у розмірі 170 гривень.

Олександр Коломієць,

Голова Комісії з проведення реорганізації

                                                                                                   Лубенської ОДПІ, начальник ОДПІ