Проект

Лубенська районна рада

Полтавської області

Тридцять перша сесія шостого скликання

РІШЕННЯ

від ________________ 2015 року

Про районний бюджет

на 2015 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2015 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 127 401 300 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 126 741 570 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 659 730 грн., у тому числі бюджету розвитку 20 900 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 127 401 300 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 125 057 720 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 2 343 580 грн.;

- профіцит загального фонду районного бюджету 1 683 850 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1 683 850 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 125 057 720 грн. та спеціальному фонду 2 343 580 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 430 000 грн.

4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 249 250 грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 647 000 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

14. Дозволити районній державній адміністрації протягом 2015 року:

здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів, вносити зміни в загальний обсяг доходів та видатків районного бюджету, які проводяться за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, виходячи з доведених обсягів трансфертів, розпорядженнями голови з послідуючим затвердженням цих змін на черговій сесії районної ради;

здійснювати за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету перерозподіл видатків за функціональною ознакою, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету) у межах загального обсягу його бюджетних призначень за функціональною ознакою своїм рішенням погодженим з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету та фінансів.

15. В процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету фінансове управління райдержадміністрації здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, у межах загального обсягу його бюджетних призначень за функціональною ознакою окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

16. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансове управління райдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію районної ради з питань планування бюджету та фінансів.

Голова районної ради                                                                      О.В. Темченко

 

Переглянути додатки до проекту рішення "Про районний бюджет на 2015 рік"