Проект

Лубенська районна рада Полтавської області

_____________ сесія шостого скликання

 

РІШЕННЯ

від ________________ 2012 року

 

Про районний бюджет

на 2012 рік

 

 

Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 88675,984 тис.грн., у тому числі:

обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 44157,400 тис.грн.;

обсяг додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1166,600 тис.грн.;

обсяг коштів, що передаються до районного бюджету з сільських бюджетів у сумі 218,646 тис.грн.;

обсяг субвенцій з державного бюджету у сумі 33691,081 тис.грн.;

обсяг субвенцій з сільських бюджетів на проведення видатків бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 456,700 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначити у сумі 87815,019 тис.грн., спеціального фонду бюджету у сумі 860,965 тис.грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 88675,984 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду районного бюджету у сумі 86980,519 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 1695,465 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 834,500 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 834,500 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 1300,000 тис.грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік (додаток 4):

дотації вирівнювання місцевим бюджетам району у сумі 4999,656 тис.грн.;

коштів, що передаються до районного бюджету з сільських бюджетів у сумі 218,646 грн.;

додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів району у сумі 233,320 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 796,800 тис.грн.;

субвенцій з сільських бюджетів на проведення видатків бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 456,700 тис.грн.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам району здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету (додаток 4).

У разі якщо перераховані суми не забезпечують отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку 4 до цього рішення, недоодержані згідно з розписом районного бюджету суми перераховуються органами Державної казначейської служби на підставі платіжних доручень фінансового управління райдержадміністрації бюджетам сіл за рахунок доходів загального фонду районного бюджету до 10 числа місяця, наступного за звітним.

8. Установити, що перерахування коштів до районного бюджету з бюджетів сіл здійснюється за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів відповідних сільських бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених районною радою (додаток 4).

Суми недоодержаних коштів, що передаються з бюджетів сіл згідно з розписом районного бюджету на 2012 рік шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховуються органами Державної казначейської служби на підставі платіжних доручень фінансового управління райдержадміністрації за рахунок фактичних доходів загального фонду відповідного сільського бюджету, з якого передаються кошти до 10 числа місяця, наступного за звітним.

9. Дозволити районній державній адміністрації на протязі 2012 року:

вносити зміни в загальний обсяг доходів та видатків районного бюджету, які проводяться за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, виходячи з доведених обсягів трансфертів та перерозподіляти видатки за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, враховуючи фактично нараховані обсяги відповідних пільг, субсидій, допомог населенню тощо розпорядженнями голови з послідуючим затвердженням цих змін на черговій сесії районної ради;

здійснювати за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету перерозподіл видатків за функціональною ознакою, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету) у межах загального обсягу його бюджетних призначень за функціональною ознакою своїм рішенням погодженим з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету та фінансів.

10. В процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету фінансове управління райдержадміністрації може здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, у межах загального обсягу його бюджетних призначень за функціональною ознакою окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

11. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).

12. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2012 рік у сумі 142,900 тис.грн.

13. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

14. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

15. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансове управління райдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію районної ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

Голова районної ради                                                                          О.І. Дядечко

 

Переглянути додатки до проекту рішення "Про районний бюджет на 2012 рік"