Проект

Про звіт про діяльність голови районної                                                                                                                 

ради за період з листопада 2018 року по                

листопад 2019 року

 Відповідно до статті 43, пункту 17 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт про діяльність голови районної ради за період з листопада 2018 року по листопад 2019 року, районна рада

ВИРІШИЛА:

Звіт про діяльність голови районної ради за період з листопада 2018 року по листопад 2019 року взяти до відома.

Голова районної ради                                                                       Г.М.Угляниця

 

 

 

 

 

Стаття 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає щорічний звіт голови районної ради про свою діяльність. Тому я, як голова районної ради, доповідаю про проведену роботу за період з листопада 2018 року по листопад 2019 року.

Характеризуючи роботу районної ради, хочу зазначити, що вищий представницький орган району працював стабільно і послідовно.

У звітному періоді депутатський корпус районної ради у своїй діяльності керувався основним критерієм – спрямування зусиль на розвиток району та підвищення рівня життя його мешканців, вирішення питань соціально-економічного розвитку. Разом ми прагнули якомога ефективніше виконувати свої обов’язки, передбачені діючим законодавством і, головне, компетентно приймати відповідні  рішення.

Робота районної ради проводилась відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», Регламенту, рішень та плану роботи районної ради, затвердженого радою на рік, інших діючих нормативних актів, які визначають повноваження органів місцевого самоврядування.

Діяльність районної  ради у звітному періоді охоплювала різні сфери економічного, соціального та культурного життя району. Ми  співпрацювали з районною державною адміністрацією, сільськими радами, підприємствами, установами, громадськими організаціями, прагнучи разом вирішувати актуальні питання сьогодення. 

У центрі уваги була сесійна діяльність ради, яка згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» складається з пленарних засідань ради та засідань її постійних комісій. Діяльність ради здійснювалась за планом роботи, затвердженим радою на рік. Розпорядження про скликання сесії доводились до відома депутатів в десятиденний термін взасобах масової інформації та на офіційному сайті районної ради в рубриці «Оголошення» у випадках, коли приймалось рішення про термінове скликання пленарного засідання, не порушуючи Регламенту, інформація про позачергову сесію не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачалося винести на розгляд ради, доносилась до депутатів як засобами зв’язку, так і на офіційному сайті районної ради.

Сесія районної ради скликалася за потребою, але не рідше одного разу на квартал, більше того, у зв’язку з необхідністю вчасного перерозподілу та ефективного використання бюджетних коштів, з метою забезпечення виконання програми економічного та соціального розвитку району, стабільного функціонування закладів освіти, культури, медицини району, оплати комунальних послуг та енергоносіїв у закладах освіти, виплати заробітної плати непедагогічним працівникам, доводилось збиратись часто та оперативно. Я вдячний депутатам районної ради за розуміння та активну участь у сесійній діяльності ради. За звітний період не було жодного випадку незадовільної явки депутатів, кворум був.

Відповідно до  Закону України «Про доступ до публічної інформації», Регламенту районної ради проекти рішень, включені до  порядку денного сесій районної ради, за 25 робочих днів,  розміщувались на офіційному веб-сайті районної ради  в мережі Інтернет, що давало можливість депутатам завчасно ознайомитися з проектами рішень та довідковими матеріалами, щоб вчасно внести свої пропозиції, належно підготуватися до пленарного засідання. В силу об’єктивних обставин доводилось не витримувати ці положення Регламенту, але питання обговорювались депутатами і я думаю, що це не стало перешкодою для ефективної роботи депутатського корпусу. Виборці теж могли не лише дізнатися про питання, які розглядалися, а також долучитись до обговорення порушених проблем, так як сесії проходили відкрито і гласно, за участю депутатів обласної ради, представників районної державної адміністрації, сільських голів, керівників правоохоронних органів, підприємств та установ району, засобів масової інформації.

Крім того, працівники виконавчого апарату районної ради, якими здійснюється організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради завжди готові до дієвого спілкування, тому з проектами рішення можна було ознайомитись в організаційному відділі районної ради, там можна було отримати і вичерпну інформацію з питань діяльності ради.

Сесійній діяльності передувала робота в постійних комісіях. Постійні комісії районної ради, які згідно статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є органами ради, створеними для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Як показала практика, левова частка роботи з розгляду питань відбувається саме на засіданнях постійних комісій. Саме там опрацьовуються проекти рішень в тому числі програм, готуються відповідні висновки, рекомендації з усіх питань, які потім виносяться на розгляд сесії. 5 постійних комісій районної ради  є основною ланкою у системі підготовки проектів рішень ради.

Безпосередню участь у формуванні бюджетного процесу району бере постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів (голова комісії Ступка В.О.)

Постійна комісія працювала злагоджено та результативно, про що свідчать проведені засідання, на яких розглянуто питання щодо формування і виконання районного бюджету, внесення змін до показників районного бюджету та виділення коштів з районного бюджету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту, відділу культури і туризму райдержадміністрації, зокрема на виплату заробітної плати непедагогічним працівникам, оплату послуг за енергоносії  та інше.

Члени постійної комісії  активно долучалися до обговорення питань, що виносились на сесії,  висловлюючи конкретні пропозиції щодо вирішення спірних чи проблемних положень.

Результативною була робота комісії з питань соціальної сфери та соціального захисту населення (голова Мисник С.І.). Так, на одному із засідань комісія шукала альтернативні шляхи подальшого належного функціонування навчальних закладів і наразі шляхом перерозподілу освітньої субвенції між навчальними закладами району вихід було знайдено.

Я дякую усім головам комісій: Устименку О.В., Гриценку О.І., Мочоному Г.А, Миснику С.І., Ступці В.О. за роботу, готовність вирішувати кричущі питання життєдіяльності району.

З метою спільного обговорення актуальних питань, докладного вивчення проектів рішень, конструктивного діалогу між депутатами - членами різнопрофільних постійних комісій у питанні раціонального розподілу бюджетних коштів, а ще у зв’язку з нагальною необхідністю проведення того чи іншого пленарного засідання, районною радою проводились спільні засідання постійних комісій.

Присутність на засіданнях постійних комісій відповідальних осіб районної державної адміністрації, керівників районних підприємств, організацій і установ, виконавчого апарату районної ради давало змогу депутатам отримати вичерпне роз’яснення з будь-якого питання, внести свої пропозиції та зміни до проектів рішень.

Пріоритетним у роботі ради, постійних комісій, усього депутатського  корпусу, як і раніше,  були такі напрямки:

  • забезпечення успішного виконання програм економічного і соціального розвитку району, цільових програм з інших питань;
  • здійснення ефективного контролю за раціональним використанням

бюджетних коштів;

  • розвитку територіальних громад, утвердженню демократичних суспільних відносин;
  • забезпечення соціального захисту населення.

Тож намагалися працювати ефективно та дієво.

Як голова районної ради я прагнув організувати роботу так, щоб рада

ефективніше виконувала свої обов’язки, діяла послідовно, зосереджено із врахуванням інтересів наших виборців.

Проаналізую сесійну діяльність ради.

За звітний період було проведено 7 сесій, розглянуто 58 питань, прийнято 55 рішень, які стосувались соціально – економічного та культурного розвитку району, формування і виконання районного бюджету, раціонального використання бюджетних коштів, медичного обслуговування населення в умовах проведення реформування  в галузі охорони здоров’я, забезпечення належного функціонування закладів освіти, культури району, підвищення ефективності використання майна спільної власності  територіальних громад сіл району та інші.

Усі рішення ради після прийняття на пленарних засіданнях ради та підписання головою ради оприлюднюються на сайті в рубриці «Рішення сесії». До того ж на виконання Закону України «Про внесення змін до статті

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань на сайті районної ради в день сесій оприлюднюються результати поіменного голосування кожного сесійного питання того чи іншого пленарного засідання. Розділ досить популярний, з огляду на кількість переглядів, які фіксує інформаційне джерело. Крім того, громадськість має змогу простежити як депутати вболівають за долю та інтереси громади, яку представляють.

У звітному періоді районною радою прийнято наступні програми:

- Програма економічного і соціального розвитку Лубенського району на 2019 рік;

- Комплексна програма архівної справи в Лубенському районі на 2019 рік;

- Районна цільова Програма забезпечення виконання Лубенською

районною державною адміністрацією у 2019-2020 роках делегованих їй районною радою повноважень.

Програми спрямовані на створення належних умов для зберігання

документів архівного фонду, забезпечення умов для ефективного впровадження в архівних установах сучасних інформаційних технологій, підвищення рівня соціального захисту громадян, покращення системи державного управління.

Дещо зупинюсь на районній цільовій Програмі забезпечення виконання Лубенською районною державною адміністрацією у 2019 -2020 роках делегованих їй районною радою повноважень, навколо якої на засіданнях постійних комісій неодноразово точилось бурхливе обговорення. На виконання програми впродовж звітного року з районного бюджету спрямовувалися кошти. Практика виділення коштів на реалізацію Програми відходить в минуле, з огляду на ряд першочергових проблем, які потребують вирішення, а відповідно, фінансування, серед яких заборгованість за газопостачання закладами освіти і медицини району. Тому на позачерговій 37 сесії, коли вносилися зміни до показників районного бюджету, я був ініціатором зменшення сум на фінансування районної державної адміністрації, яка, на разі фінансується з державного бюджету.   Мою ініціативу було підтримано депутатським корпусом: з 322, 420 тис.грн., суму було зменшено до 150 тис.грн., її спрямовано виключно на оплату послуг мережі Інтернет і відшкодування витрат районній раді за теплопостачання, електроенергію, послуги охорони приміщення, операторів котельні газифікованої теплогенгераторної. Хоча для прикладу, Решетилівською районною радою виділено для аналогічної програми у 2019 році 15 тис.грн.

Впродовж звітного року вносились зміни до:

- Довготермінової комплексної Програми мобілізаційної підготовки

Лубенського району на 2014-2020 роки;

- Районної комплексної програми у сфері захисту населення і

територій від надзвичайних ситуацій.

- Програми економічного і соціального розвитку Лубенського району

на 2019 рік.

Зміни були зумовлені необхідністю приведення мобілізаційної програми до норм чинного законодавства. Зміни до програми захисту населення вносились у зв’язку з розпочатим процесом децентралізації та необхідністю забезпечення мережі зв’язку загального користування Національної системи конфіденційного зв’язку і мережі зв’язку органів виконавчої влади та вдосконалення системи оповіщення.

Зміни до Програми соціально-економічного розвитку вносились з метою освоєння коштів, які надходили з державного, обласного, сільських бюджетів для потреб галузі освіти (проведення капітального ремонту, підсилення стін і влаштування відмостки будівлі Новооріхівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. О.Г.Лелеченка, забезпечення безкоштовного харчування у закладах загальної середньої та дошкільної освіти дітей учасників АТО, придбання та встановлення системи очистки питної води для закладів освіти району, завершення робіт будівництва спортивного майданчика зі штучним покриття опорного закладу «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»), медицини (для забезпечення якісними медичними послугами населення), соціального захисту населення (здійснення виплат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, забезпечення відшкодування витрат за надані пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надання грошової допомоги на компенсацію вартості путівок санаторно-курортним закладам, розташованим на території Полтавської області для санаторно-курортного лікування ).

Заслухано звіт про виконання районної цільової Програми забезпечення виконання Лубенською районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках делегованих їй районною радою повноважень.

Невід’ємною умовою реалізації будь-яких програмних заходів  є фінансування, тобто успішна реалізація бюджетного процесу, що є чи не найголовнішим у діяльності районної  ради. Питання  формування бюджету, наповнення дохідної частини, ефективний розподіл та перерозподіл бюджетних коштів  розглядалися практично на всіх без винятку пленарних засіданнях районної ради. Депутати активно працювали, щоб головні розпорядники коштів змогли використати всі наявні фінансові ресурси для забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ. Отже, протягом звітного періоду бюджет району був на постійному контролі.

Проаналізую основні рішення ради, розпочну з бюджетних.

Тому зупинюсь на основних показниках районного бюджету. Практично на кожній сесії вносились зміни до показників районного бюджету, вони були зумовлені і надходженням трансфертів з обласного та сільських бюджетів, і понадплановими надходженнями загального фонду районного бюджету, які рішенням сесій спрямовувались відповідно до подання головних розпорядників коштів на вирішення першочергових потреб.

Впродовж звітного року Засульською ОТГ було передано районному бюджету бюджетні трансферти, а саме: на централізоване тимчасове зберігання архівних документів, що належать до Національного архівного фонду (179246 грн.), на утримання Територіального центру соціального обслуговування Лубенської райдержадміністрації (1827133 грн.), на утримання Лубенського районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді (215922 грн.), на заходи із соціального захисту населення (59898 грн.), на утримання Лубенської психолого-медико-педагогічної консультації (69580 грн.), на надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (9050 грн.).

Трансферти районному бюджету надходили з бюджетів сільських рад: рішенням 35 сесії районної ради від 24.12.2018 року було прийнято до районного бюджету бюджетні трансферти Духівської сільської ради у сумі

87508 грн., на охоплення соціальними послугами найбільш вразливих категорій населення; Окіпською сільською радою (12000 грн) на оплату енергоносіїв фельшерсько-акушерського пункту с. Окіп.

До районного бюджету із сільських бюджетів (12 сільських рад та Сенчанської ОТГ) рішенням сесії від 12 грудня 2018 року було прийнято трансферти у сумі 130654 грн. для централізованого тимчасового зберігання Лубенським районним трудовим архівом архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду у 2019 році.

Також рішенням вищезгаданої сесії до районного бюджету із сільських бюджетів (13 сільських рад) прийнято міжбюджетні трансферти у сумі 747084 грн. на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх закладів у 2019 році. Сенчанська територіальна громада Лохвицького району також спрямовувала кошти на утримання у 2019 році Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лубенської райдержадміністрації (132482 грн.), на забезпечення підвозу учнів Снітинської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Жданівського НВК у 2018 році ( рішення сесії від 24.12.2018 року) - 96608 грн.

Важливим аспектом діяльності депутатського корпусу районної ради, реагуванням на проблеми в районі, вирішення яких неможливе без підтримки на державному рівні, стало прийняття звернень депутатів районної ради до вищих органів влади.

Наразі сесією районної ради від 14 серпня 2019 року прийнято звернення депутатів районної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо вирішення питання зміни порядку розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами, шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу України та повернення до розподілу додаткової дотації всім бюджетам на центральному рівні, що гарантує спрямування міжбюджетного трансферту до бюджетів органів місцевого самоврядування в достатньому обсязі, посилить фінансову спроможність районного бюджету, сприятиме здійсненню видатків розвитку, недопущення заборгованості із заробітної плати та енергоносіїв закладів середньої освіти та охорони здоров’я району, що сьогодні гостро постало в районі.

Рішенням 38 сесії районної ради від 8 серпня 2019 року депутатами прийнято звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про вирішення на державному рівні питання облаштування підприємствами по газопостачанню та газифікації, які здійснюють ліцензійну діяльність, вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних за їх рахунок, у зв’язку з браком коштів, необхідністю вирішення першочергових потреб - погашення заборгованості за опалювальний період 2018-2019 року у закладах соціальної сфери району.

Велика  увага приділялася районною радою  функціонуванню закладів освіти району.

       Станом на вересень 2019 року у районі функціонують 9 закладів загальної середньої освіти, серед них 4 опорні заклади, 1 навчально-виховний комплекс, 4 загальноосвітні школи, в яких навчаються 1097 учнів.

У 10 закладах дошкільної освіти та 1 дошкільному підрозділі НВК виховуються 276 дошкільнят.

Позашкільною освітою у 24 гуртках районного центру дитячої та юнацької творчості охоплено 454 дитини.

З районного бюджету при затвердженні бюджету на фінансування закладів освіти виділено 11876,7 тис. грн., з них на заклади загальної середньої освіти – 3275,5 тис. грн., заклади дошкільної освіти – 8263,6 тис. грн., позашкільну освіту – 337,6 тис. грн.,

Додатково на сесії районної ради на заробітну плату непедагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти виділено – 1521,1 тис. грн.

Серед актуальних проблем галузі було і залишається, незважаючи на підвищення мінімальної заробітної плати, тарифів на енергоносії, недостатнє фінансування закладів загальної середньої освіти, зокрема надходження коштів додаткової дотації до бюджету району, яка передбачає фінансування поточних видатків, зокрема виплат заробітної плати непедагогічному персоналу та оплату енергоносіїв. У зв’язку зі змінами в законодавстві: законами Про Державний бюджет, обсяги додаткової дотації у 2018-2019 році затверджувались для обласних бюджетів з подальшим перерозподілом обласними державними адміністраціями за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Тож, не дивлячись на підтримку галузі коштами районного бюджету, в освітніх закладах району існує серйозна заборгованість за енергоносії опалювального періоду 2018- 2019 року.

Станом на вересень заборгованість шкіл за спожитий природний газ у

січні-березні 2019 року становить 2390939 грн. Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Лубнигаз» на усі заклади загальної середньої освіти Лубенського району подані позовні заяви про стягнення заборгованості та оплату інших витрат, господарським судом Полтавської області уже прийняті рішення, на підставі яких заблоковано реєстраційні рахунки усіх закладів загальної середньої освіти, крім захищених кодів економічної класифікації видатків.

Додаткова потреба на оплату за природний газ у жовтні-грудні 2019 року для закладів загальної середньої освіти орієнтовно становить 3024458 грн. Таким чином, загальна потреба в коштах на оплату природного газу закладами освіти Лубенського району становить 5415397 грн.

Також додаткова потреба на заробітну плату непедагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти Лубенського району становить 2901758 грн.

Наразі проблему було піднято у зверненні депутатів до вищих органів влади, але вона на сьогодні залишається відкритою.

Що ж до аналізу рішень, то зазначу, що депутатський корпус приймав рішення, які забезпечували належний освітній процес у закладах дошкільної та середньої освіти. Наразі рішенням сесії районної ради від 25.01.2019 року встановлено вартість харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти району: групи віком до трьох років - 17 грн., від 3 до 6-7 років – 21 гривня.

Важливим для району стало рішення про надання статусу опорного закладу ще одному навчальному закладу району: рішенням 37 сесії від 23 травня 2019 року перейменовано Новооріхівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів імені О.Г.Лелеченка в опорний заклад «Новооріхівський ліцей імені О.Г. Лелеченка Лубенської районної ради Полтавської області». І так на сьогодні в районі маємо 4 опорних заклади – «Калайдинцівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова», «Тарандинцівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені В.А.Симоненка», «Вовчицька ЗШ І-ІІІ ступенів-ліцей імені В.Ф.Мицика» і «Новооріхівський ліцей імені О.Г. Лелеченка».

Призначено директора Лубенського районного методичного центру, його за схвальним рішенням депутатського корпусу очолила педагог із тридцятилітнім стажем Сердюк С.О.

Надано дозвіл на списання майна комунальної власності Лубенської районної ради: автомобіль марки ВАЗ 21213, що перебував на балансі відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту та був знищений, у зв’язку з пожежею 29.01.2019 року, а, отже, подальшій експлуатації не підлягав.

Рішенням 39 сесії районної ради від 14.08.2019 року ліквідовано Хорошківську загальноосвітню школу, у зв’язку з низькою наповнюваністю учнів, переведенням дітей батьками в інші школи.

Важливим аспектом роботи районної ради є всебічне сприяння забезпеченню медичного обслуговування населення в умовах проведення реформування  в галузі охорони здоров’я.

Галузь охорони здоров’я в районі представлена комунальним некомерційним підприємством «Лубенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», який налічує 31 лікувально-профілактичний заклад з яких 9 АЗПСМ (с. Березоточа, с. Вовчик, с. Духове, с. Ждани, с. Ісківці, с. Калайдинці, с. Новооріхівка, с. Тарандинці, с. Хорошки, ) та 22 фельдшерсько-акушерських (фельдшерські) пункти з яких 7 тимчасово припинили свою роботу. На даний час гостро стоїть питання щодо оптимізації мережі лікувально-профілактичних закладів. З 1 липня 2018 року КНП «Лубенський районний центр ПМСД» перейшов до нової системи фінансування шляхом закупівлі медичних послуг через єдиного замовника – Національну службу здоров’я України. На сьогоднішній день укладено 10098 декларацій про надання послуг з медичного обслуговування населення, що становить 72% жителів Лубенського району. Протягом 9 місяців 2019 року від Національної служби здоров’я України надійшло 4 336 тисяч гривень, за рахунок яких забезпечується оплата праці медичного персоналу КНП. Депутатським корпусом Лубенської районної ради на 2019 рік виділено 2 730 тисяч гривень, з яких за 9 місяців 2019 року на оплату праці використано 790,6 тис. грн.; на оплату комунальних послуг – 798,3 тис. грн.; придбано медикаментів на 10,6 тис. грн.; оплачено послуг, крім комунальних, (послуги зв’язку, охорони приміщень, обслуговування оргтехніки, технічне обслуговування автомобілів, придбання програмних продуктів, послуги з утилізації медичних відходів, заміна електролічильників, виготовлення технічних паспортів будівель та інше, на загальну суму 83,7 тис. грн.; витрати на придбання пального, запасних частин до автомобілів, канцтоварів, радіаторів для систем опалення, електролічильників становлять 48,3 тис. грн.; забезпечено ліками пільгових категорій громадян та за окремими видами захворювань (пересадка органів, діти-інваліди, епілепсія, хвороба паркінсона, онкологічні захворювання) на загальну суму 34,2 тис. грн.; інші поточні видатки (сплата судового збору) – 9,5 тис. грн.

Протягом 2019 року проводилася робота по залученню додаткових коштів на утримання та розвитку закладів охорони здоров’я Лубенського району за рахунок трансферів сільських рад. У 2019 році сільськими радами передано трансфертів на суму 570,8 тис. грн., які було використано на оплату праці медичних працівників в сумі 152,0 тис. грн. та на оплату комунальних послуг, зокрема природного газу – 210,00 тис. грн, та придбання торфобрикетів для Новооріхівської АЗПСМ – 26,00 тис. грн.

Зупинюсь на рішеннях ради. Окрім рішень бюджетного характеру, пов’язаних з галуззю медицини, були й інші. Так за звітний рік відбувались зміни у керівному складі комунального некомерційного підприємства «Лубенський районний центр ПМСД». Рішенням сесії від 24.12.2018 року звільнено головного лікаря некомерційного підприємства Новаковського М.М., відповідно до поданої заяви за власним бажанням.

Затверджено сесією розпорядження голови районної ради від 28.12.2018 року, яким призначено виконуючого обов’язки головного лікаря КНП «Лубенський районний центр ПМСД» - Шупейка В.В.

Затверджено фінансовий план на 2019 рік КНП «Лубенського районного центру ПМСД», а також фінансовий план на 2020 рік.

Не залишалась поза увагою депутатського корпусу і галузь культури в районі.

Сесією Лубенської районної ради 31 жовтня 2018 року затверджений перелік закладів культури базової мережі районного рівня: районний

будинок культури, районна централізована бібліотечна система в кількості

20 бібліотек, Вовчицький районний краєзнавчий музей ім. І.І.Саєнка з двома філіями у Біївцях і Калайдинцях та централізована бухгалтерія відділу культури і туризму.

На утримання мережі у 2019 році бюджетна сесія затвердила видатки

в сумі 5129840 грн. Протягом 2019 року додатково на забезпечення безперебійного функціонування закладів, зокрема районного будинку культу у травні 2019 року сесією районної ради виділено 645541 грн. Кошти спрямовуються на оплату праці працівників та спожитих будинком культури енергоносіїв.

Серед першочергових проблем в галузі культури – незабезпечення в повному обсязі коштами на оплату праці працівників ЦБС; капітальний ремонт фасаду районного будинку культури; відсутність коштів на передплату періодичних видань для бібліотек ЦБС.

Отже, з огляду на ряд проблем, які на сьогодні має галузь культури, мною неодноразово на засіданнях постійних комісій піднімалось, на мою думку, неминуче   питання - реформування бібліотечної системи. Шляхи вирішення ряду фінансових проблем - це реформа. Вимоги сьогодення, брак фінансового ресурсу, раціональний підхід до використання бюджетних коштів, а не безперспективне спустошення районного бюджету, ставить  перед нами радикальні вимоги. Крім того районна бібліотека для дорослих ім. В.Малика зареєстрована і функціонує в місті Лубни, тож податки з доходів фізичних осіб надходять у бюджет міста – не району, її відвідують міські жителі, не мешканці району. Я неодноразово говорив про доцільність перенесення районної бібліотеки в район, перереєстрації юридичної адреси книгозбірні, з метою надходження коштів до районного бюджету. Вважаю на часі створення електронної бази книг, яка допоможе мешканцям району отримати бажану літературу на руки за умови наявності її у бібліотеках , крім того, стане вкрай необхідним явищем за умови оптимізації бібліотечної системи. Я неодноразово звертався до районної державної адміністрації з цим питанням, але вважаю, що і депутати не повинні стояти осторонь -   ініціювати, вносити пропозиції аби разом знайти шляхи вирішення проблем галузі.

Ще одним відкритим   питанням залишається забезпечення діяльності гурткової роботи, утримання коштами районного бюджету творчих формувань, які зосереджені у районному будинку культури, який знаходиться у місті Лубни, а відповідно ПДФО також надходить у бюджет міста.  У 2018 році сума  сплати ПДФО   до бюджету міста працівників  будинку культури  склала 278 тис.грн.  Аби діти, незалежно від місця проживання,   мали можливість розвивати свої творчі таланти, аби гурткова робота і надалі проводилась на належному рівні, було направлено звернення до   міської ради з прохання підставити плече, допомогти фінансово, але, на жаль, відповіді не надійшло, а проблеми залишились, які долати самотужки, коштами районного бюджету, стає дедалі скрутніше. І сьогодні ми знову звертаємося з цим питанням до міської ради, направляємо звернення щодо виділення коштів із міського бюджету на співфінансування утримання районного будинку культури, адже ми не можемо позбавити дітей реалізації їх творчого потенціалу.    

Ми повинні   працювати злагоджено та результативно, дбати про наповнення бюджету, а, відповідно, діяти помірковано. До поміркованості я   постійно закликаю депутатський корпус, виконавчу гілку влади. Вважаю, що доцільно провести перереєстрацію відділів структурних підрозділів райдержадміністрації, адже зі зміною юридичної адреси з міської на районну,  ПДФО надходитиме до районного бюджету, а це знову ж таки кошти, яких на сьогодні вкрай не вистачає.  

Незважаючи на труднощі, галузь культури функціонує. У районі на високому рівні проходять свята, народні колективи звітують про свою роботу, а керівники органів місцевого самоврядування, депутати районної і сільських рад беруть участь у численних культурно-мистецьких заходах, традиційних районних святах на зразок День Державного Прапора, День Незалежності, День вольній, новій»… День села. На святах села я побував у Новаках, Войнисі, Березоточі, Чуднівцях, Снітині, Жданах, Вовчику, Мацківцях, Литвяках, Карпилівці, Крем»янці, Засуллі, Калайдинцях, Оріхівці, Новооріхівці. Долучився до Всеукраїнського фестивалю – конкурсу народної творчості «Джерела духовності», проведення якого другий рік поспіль започатковано Засульською ОТГ.

Побував на етнофестивалі «Наддніпрянське весілля», який проводився

Засульською сільською радою на базі Новаківського старостинського округу.

Свята тривають, тож обов’язково по можливості відвідаю кожну громаду, адже це гарна нагода поспілкуватись безпосередньо з кожним, а ще на власні очі побачити та оцінити стан справ в районі.

Районна рада приділяє увагу розвитку фізичної культури і спорту в районі. Галузь фізичної культури і спорту в районі представлена двома організаціями – місцевим осередком ГО ВФСТ «Колос» у Лубенському районі та Лубенською ДЮСШ «Колос». З районного бюджету у 2019 році на діяльність осередку було спрямовано 131 тис.286 грн.. За 9 місяців на заходи, утримання організації, придбання (нагородна атрибутика та інвентар), послуги (енергоносії, транспорт) використано 80 тис. грн..

На ДЮСШ «Колос» з районного бюджету виділено 529 тис.758 грн., за 9 місяців використано 320 тис.952 грн. (заходи, заробітна плата, придбання).

ГО ВФСТ «Колос» у 2019 році було організовано та проведено 40 фізкультурно-спортивних заходи на районному, обласному, Всеукраїнському рівнях.

У 2019 році депутатським корпусом районної ради було підтримано ініціативу спортивного активу району - відкрито відділення секції волейболу при ДЮСШ. Так на сьогодні при ДЮСШ діють секції футболу, волейболу, баскетболу, а, отже, молоді є можливість змістовно проводити дозвілля.

Місцевим осередком відповідно до фізкультурного плану організовуються чемпіонати та кубки районів з футболу, волейболу, шахів, шашок, настільного тенісу.

Депутати районної, сільських рад, обласні депутати, очільники територіальних громад постійно долучаються до спортивних змагань, які відбуваються в районі з метою вшанування пам’яті визначних земляків: «Кубок пам’яті ліквідатора аварії на ЧАЕС Олександра Лелеченка»               (с. Новооріхівка), «Кубок пам’яті фінансиста Вадима Гетьмана» (с. Снітин),

«Кубок пам’яті сподвижника футболу Едуарда Кваші”( с.Мацківці), «Кубок пам’яті учасника АТО Романа Крутька» (с.Вовчик), турнір з футзалу пам’яті учасника АТО Руслана Марченка (с. Михнівці), турніри пам’яті учасників АТО Владислава Кучеренка (с.Новаки), Романа Павленка (с.Тарандинці).

Також депутати всіх рівнів, посадові особи місцевого самоврядування беруть участь у чемпіонатах Лубенського району з шахів, шашок, настільного тенісу.

Традиційно цього року команда Лубенського району у складі представників органів місцевого самоврядування, депутатів районної ради представила Лубенщину на обласних змаганнях із зимових видів спорту, які проходили у селі Стасі Диканського району на спортивній базі «Сорочин Яр». Команда взяла друге місце на спусках з тубів, ввійшла в п»ятірку кращих лижників цьогорічних змагань.

Районною радою було прийнято ряд рішень різного спрямування, але усі вони важливими та обґрунтованими.

Так наразі рішення, що стосувались земельного законодавства, були пов’язані із затвердженням технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зокрема водного фонду державної власності на території Засульської (колишньої Оріхівської сільської ради) для рибогосподарських потреб.

Відповідно до змін в законодавстві з 01.01.2019 року районна рада не затверджуватиме технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Також було затверджено площі земель та населених пунктів в межах колишньої Оріхівської, Вищебулатецької, Михнівської сільських рад.

Упродовж звітного року рішенням сесії було призначено головного редактора КУ РМР «Радіо-Лубни» Шидогуба О.Ю. та звільнено за угодою сторін, відповідно поданої заяви. Натомість обов’язки головного редактора покладено з 09.04.2019 року на відповідального випускового Пожара В.І.

Затверджено звіти про незалежну оцінку майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл району (замовник ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників Лубенського району «Сула»), ФОП Ляшко Н.П., у зв’язку з передачею майна в оренду.

Декілька слів хотілося б сказати і про співпрацю з правоохоронними органами. Співпраця триває, а головним завданням такого співробітництва я вбачаю спільне вирішення питань щодо забезпечення законності та правопорядку на території району, захисту прав та свобод громадян. Наразі мною було подано заяву до відділу поліції щодо виявленого на території району - за межами населених пунктів Вищебулатецького старостату, факту масової порубки лісозахисних насаджень. Також звернувся до відділу поліції із заявою щодо недбалості у роботі посадових осіб комунального некомерційного підприємства «Лубенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», яка призвела до розмороження системи опалення в Карпилівському ФАПі в опалювальний період та численних збитків, які понесло підприємство.

Сподіваюсь, що усі факти зафіксованих   порушень буде перевірено, винних знайдено та притягнуто до кримінальної відповідальності.

Хочу зазначити, що завдяки плідній співпраці з правоохоронними органами, до суду було передано справу про розтрату коштів районного бюджету, зокрема на проведення капітального ремонту меморіалу «Голодомор - 33» та виконанні районної довготермінової комплексної Програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки.  Тож я дякую правоохоронцям за серйозний підхід до справи, за безпосередність та неупередженість. Риску у справі, безперечно, підведе суд.

Припинились вирубки посадок у Вищебулатецькому старостаті – це позитивний результат дієвої співпраці.  

 Лубенська районна рада та її керівництво працює дотримуючись принципів публічності, прозорості та відкритості, керуючись у своїй діяльності законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та іншими законодавчими актами.

 На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», основним інструментом для висвітлення діяльності районної ради та забезпечення доступу до публічної інформації є офіційний веб-сайт районної ради, який постійно оновлюється.

   Наразі ми намагалися вчасно інформувати громадськість про важливі заходи і події, що відбуваються за участі керівництва та депутатів районної ради. Так систематично оновлюється інформаційними матеріалами про район рубрика «Новини», анонсуються планові заходи районної ради, а також розміщується інформація про їх проведення.

Крім того, сайт удосконалюється, додаються нові рубрики на зразок «Обласний конкурс проектів», «Бюджет участі», «Екологічні ініціативи», з метою інформованості населення, залучення громад до участі у конкурсах, здобутті грантів.

Цьогоріч у рамках програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019-2021роки» стартував обласний конкурс проектів екологічних ініціатив. На сайті можна докладно ознайомитися з Положенням проекту, напрямками ініціатив, з метою реалізації перспектив.

Крім того, навесні на базі районної ради було проведено семінар представниками сектору інвестиційної діяльності обласної ради, який пройшов за участі очільників територіальних громад, освітян, активу району, депутатів.

На жаль, сільських рад Лубенського району немає серед переможців проектів, тому у цьому напрямку нам усім слід гарно попрацювати, адже участь у подібних проектах – це гарна можливість реалізації важливих ініціатив на зразок облаштування креативних зелених локацій, паркових зон, створення екологічних стежин у місцевих парках за рахунок обласного та місцевих бюджетів.

Вже третій рік поспіль діє обласна програма «Бюджет участі Полтавської області на 2017-2020 роки», реалізація програми спрямована на залучення районів до участі в бюджетному процесі через подання проектів та проведення відкритого громадського голосування за ці проекти з подальшим фінансуванням для їхньої реалізації. На сайті ради також знаходиться вичерпна інформація для розробників проектів. Цього року учасник проекту – село Шеки Лубенського району з проектом «Дозвілля мешканців с. Хитці Лубенського району». Хотілося б аби старання не були марними і проект переміг.

Досвід у написанні проектів має Засульська сільська рада, яка постійний учасник конкурсів проектів. Наразі у 2019 році Засульська сільська рада долучилась до написання проектів шкільного громадського бюджету, що також діє в рамках обласної програми «Бюджет участі Полтавської області на 2017 – 2020 роки» і про результати якого ми дізнаємося 30 листопада. Ми повинні максимально використовувати наданні областю можливості, долучатися, реалізовувати задуми, але слід поліпшити активність громадян, адже від голосування, чи паперового, чи онлайн залежить перемога, тому громадськість має бути якнайширше проінформована і над цим також слід працювати і депутатському корпусу, і очільникам громад.

Пріоритетом в роботі територіальних громад вважаю також участь у обласному конкурсі розвитку територіальних громад, досвід перемог в якому, безперечно, є з огляду на минулі роки, розширена інформація також є на сайті районної ради, тож сподіваюсь, що нею скористаються сільські ради для подальшої участі у проектах.

Всі заходи, які проводить районна рада, поза всяким сумнівом, є відкритими для представників громад та засобів масової інформації, з цією метою представники ЗМІ, зокрема громадсько-політичної газети «Лубенщина», постійно запрошуються на засідання сесій, постійних комісій, ділові наради, семінари, які проводяться радою.

Вважаю корисним залучати очільників територіальних громад до семінарів та тренінгів, які проходять на території району, адже це можливість обмінятися досвідом, подискутувати, а також почерпнути змістовну інформацію для роботи. Так у вересні поточного року для сільських голів, землевпорядників району     було проведено семінар на тему: «Практика застосування «Закону України від 10 липня 2018 року №2498-VIII, автором якого є народний депутат Верховної Ради Олег Кулініч «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні». Кваліфіковане роз’яснення з цього питання було надано учасникам семінару землевпорядником із 22 – річним стажем у сфері землеустрою, помічником-консультантом народного депутата Верховної Ради України Кулініча О.І. – Галиною Мусієць. Присутні отримали змістовні відповіді на питання щодо передачі земель колективної власності ліквідованих колективних сільськогосподарських підприємств до комунальної власності, передачі в оренду лісосмуг, обміну земельних ділянок державної і комунальної власності, оренди польових доріг.

Районна рада постійно співпрацює з сільськими радами у питанні інформованості населення, виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», тому у рубриці «Органи місцевого самоврядування» розмішується інформація з якою звертаються територіальні громади для оприлюднення. Хоча, безперечно, сільським радам пріоритетно створювати власні сайти, бо такі вимоги ставить сьогодення і чинне законодавство.

У рамках співпраці  між районною радою та сільськими радами, особлива увага приділяється навчанню працівників органів місцевого самоврядування та підвищення їх кваліфікації в Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації. Наразі співпраця проходить у відносно новому форматі, відповідно до вимог центру підвищення кваліфікації: працівниками виконавчого апарату постійно направляються листи в громади про навчання посадових осіб місцевого самоврядування за професійною програмою, за програмою короткострокових семінарів, пройшовши відповідну онлайн-реєстрацію посадова особа стає слухачем семінарів. Наразі інформація доноситься своєчасно, хоча прикро, що відвідування курсів в силу різних обставин, не завжди активне, а це мінус, адже навчання, коли триває процес децентралізації і корисне, і необхідне. На сьогодні виконавчим апаратом районної ради проведено моніторинг серед посадових осіб місцевого самоврядування щодо навчальних потреб на 2020 рік у центрі підвищення кваліфікації, тож сподіваюсь, що слухачів семінарів побільшає, адже є пріоритет вибору - професійна та короткострокова програми, хоча як показує практика, короткострокова програма результативніша у плані набору слухачів.

Виконавчий апарат районної ради також працює над вдосконаленням своїх професійних знань, постійно беручи участь у  вебінарах на зразок: «Актуальні питання організації та здійснення публічних закупівель», «Децентралізація фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування», «Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавської області», короткострокових тематичних семінарах, які організовує Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації. За звітний рік свій професійний рівень підвищило 5 працівників виконавчого апарату районної ради.

У серпні поточного року двоє спеціалістів виконавчого апарату районної ради пройшли курс підвищення кваліфікації у сфері здійснення публічних закупівель та успішно склали іспит, проведений Інститутом електронних закупівель.

Крім того, на сьогодні троє працівників виконавчого апарату районної ради, навчаючись на другому курсу магістратури в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості у м. Києві, здобувають кваліфікацію «Магістр з публічного управління та адміністрування».

Я також здобуваю другу вищу освіту в Національній академії державного управління при президентові України за направленням районної ради. Районна рада входить до складу Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування.

Тож як член асоціації, протягом звітного року я брав участь у форумах, засіданнях, з метою обміном досвіду, ефективного вирішення проблем місцевих громад. Так наразі долучився до засідання круглого столу Полтавської обласної асоціації районних та обласних рад, яке проходило у серпні поточного року за підтримки Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування», де було обговорено перспективи формування нової системи адміністративно-територіального устрою Полтавщини. Поділився власними думками щодо створення спроможних громад та пропозиціями щодо забезпечення їх сталого розвитку: доцільності прийняття законопроектів про утримання доріг місцевого значення, повернення акцизу пального до бюджетів сільських рад, передачі дотації з державного бюджету безпосередньо на рівень району, принципів її розподілу.

Районна рада тісно співпрацює з обласними депутатами, народними депутатами. Обласні депутати відвідують пленарні засідання ради, відстоюють інтереси виборців в області, залучають кошти Фонду територій області для поліпшення об’єктів соціальної інфраструктури району, дбають про спортивне дозвілля молоді, шляхом встановлення спортивних майданчиків зі штучним покриттям, здійснення придбань спортивних тренажерів.

Наразі з обласного бюджету відповідно розпоряджень голови обласної державної адміністрації за рахунок коштів Фонду розвитку територій області виділено кошти в сумі 985,5 тис.грн., з яких 605,0 тис.грн. направлено на капітальний ремонт по заміні вікон та дверей та придбання звукопідсилюючої апаратури для опорного закладу «Тарандинцівська ЗОШ І І-ІІІ ступенів ім. В.А. Симоненка», будівництво спортивного майданчика та придбання спортивних тренажерів для опорного закладу «Вовчицька ЗОШ І І-ІІІ ступенів-ліцей ім. В.Ф. Мицика», придбання звукопідсилюючої апаратури та комп’ютерного обладнання для опорного закладу «Калайдинцівська ЗОШ І І-ІІІ ступенів ім. В.Ф. Рубцова» та 380,5 тис.грн. на придбання обладнання для дитячого ігрового майданчика для с. Ждани, проведення капітального ремонту фасаду Калайдинцівського будинку культури, реконструкцію вуличного освітлення в с. Крутий Берег, придбання гематологічного аналізатора крові для комунального підприємства «Лубенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

Плідною у звітному році була співпраця і з народними депутатами, які відвідували округи, сприяли в організації культурних заходів, залучали кошти державного бюджету на надання якісних освітніх послуг в районі, впровадження енергозберігаючих технологій, приведення у належний стан закладів культури, медицини.

З державного бюджету відповідно розпоряджень Кабінету Міністрів України виділено кошти в сумі 1670,0 тис.грн., які направлено на капітальний ремонт будівлі Новооріхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, закупівлю обладнання, меблів, книжок для Лубенської центральної районної бібліотеки, покращення матеріально- технічної бази районного територіального центру та здійснення заходів соціально-економічного розвитку територій Жданівської, Калайдинцівської, Снітинської та Хорошківської сільських рад.

Зауважу, що за результатами парламентських виборів у березні поточного року до Верховної Ради України по 148 виборчому округу обрано народним депутатом Анастасію Олексіївну Ляшенко від політичної партії «Слуга народу».

З метою зменшення соціальної напруги серед громадян, я звернувся до народного депутата, якому надано право законодавчої ініціативи, з вирішенням на державному рівні актуального на сьогодні питання щодо пільг на проїзд у громадському транспорті, зокрема відшкодування витрат на пільгове перевезення за рахунок державного бюджету, а не як передбачено на сьогодні ст. 91 Бюджетного кодексу України за рахунок і у межах коштів місцевих бюджетів. У своєму зверненні я закликав народного депутата внести пропозицію до проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік», щоб в подальшому гарантоване державою право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті для пільгових   категорій громадян забезпечувалось в повному обсязі і за рахунок коштів державного бюджету.

Ближчим часом мною буде також направлено звернення до народного депутата з проханням ініціювати внесення змін до проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» у частині збільшення медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення   інсуліном хворих на цукровий діабет, а також    у порядку розподілу   цільових видатків медичної субвенції на лікування хворих на цукровий діабет, з обласного рівня на районний, так як район не доотримує необхідних коштів на забезпечення ліками інсулінозалежних хворих і замість прогнозованих 75 % забезпечення   маємо лише 45%.

Як і попередні роки, закликаю депутатський корпус до плідної співпраці з народним депутатом і сподіваюсь, що конструктивний діалог зможе налагодити кожен, а інтереси виборців   будуть активно відстоюватись як на рівні району, так і на рівні держави.

У районній раді налагоджена системна робота зі зверненнями громадян, створені належні умови для реалізації права громадян на письмові та усні звернення, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді. Згідно із Законом України «Про звернення громадян» затверджено графік прийому громадян, хоча прийом фактично ведеться щоденно.

У письмових зверненнях найчастіше порушувалися питання:  ремонту доріг місцевого значення, пільгового перевезення дітей з інвалідністю: збільшення кількості поїздок, за рахунок бюджету сільської ради (с. Новаки Засульської сільської ради), надання матеріальної допомоги на лікування, відновлення роботи фельдшерсько-акушерського пункту та інші.

Звернення громадян, які надходили до мене під час особистого прийому громадян, завжди намагався вирішити на місці, не переводячи проблемні питання громадян в паперову бюрократію.

Вирішено майже всі питання, які належать до компетенції районної ради. Інші направлені для відповідного реагування у відповідні інстанції. Всім заявникам надані вичерпні відповіді. 

Хочу зупинитися на такому дієвому засобі роботи депутата як депутатський запит та депутатське звернення. Мною було направлено депутатські запити і до районної державної адміністрації, і до Департаменту, будівництва, житлово-комунального господарства ОДА. Вони стосувались утримання і   ремонту доріг, контролю за балансоутримувачами доріг та інше.

Звертайтесь, не ігноруйте надане вам законодавством право - це гарна можливість   не залишити поза увагою низку проблемних питань, а також отримати вичерпну відповідь від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Реалізовуйте право на доступ до інформації за інформаційним запитом, що передбачено Законом України «Про доступ до публічної інформації». Як громадянин України, який хоче бути в курсі справ, всього, що відбувається в районі, щоб не стояти осторонь проблем життєдіяльності краю, вчасно реагувати на проблеми, долучаючись до їх вирішення, пропонуючи власні шляхи подолання проблеми, я направив більше 20 інформаційних запити в різні структури. Тому закликаю і вас не забувати про можливості громадян, передбачені розділом 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації».  

Наразі на адресу районної ради надійшло 11 запитів на інформацію, на які відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надано відповіді.

У звітному періоді мною як головою районної ради видано 124 розпорядження, що стосувалися забезпечення діяльності ради.

До виконавчого апарату надійшло 612 вхідних документів, які опрацьовано в установленому порядку та зареєстровано 565 вихідних.

На найближчий час перед депутатським корпусом районної ради постають ще такі завдання, як прийняття на 2020 рік районного бюджету, ряду районних програм, а також планування роботи районної ради на 2020 рік. Працювати є над чим.  Тож хочу подякувати депутатам за роботу і націлити на подальшу плідну співпрацю.

Хочу щиро подякувати народним депутатам, депутатам обласної ради всьому депутатському корпусу районної ради, виконавчій гілці влади, сільським головам, виконавчому апарату районної ради за небайдужість і готовність працювати на благо району, поліпшення життя мешканців територіальних громад.   Тільки разом, на основі взаємної  довіри і відповідальності перед людьми, за підтримки кожного окремого виборця району ми забезпечимо вирішення найважливіших питань життєдіяльності району.     З упевненістю скажу, що місцеве самоврядування – надійний партнер і опора держави. Тож подальшої плідної співпраці! Дякую.