Проект

УКРАЇНА

 

ЛУБЕНСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

від «___» _____________ 2019 року

Про звернення депутатів Лубенської

районної ради до Президента України,

Верховної Ради України, Кабінету

Міністрів України

       Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Прийняти звернення депутатів Лубенської районної ради Полтавської області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.
  2. Доручити виконавчому апарату районної ради направити звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України в установленому порядку.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з   питань   законності   та правопорядку, місцевого самоврядування депутатської діяльності та етики, зв’язків з громадськістю, антикорупційної політики.

 

Голова районної ради                                                                     Г.М.Угляниця

 

                                      Додаток

                   до рішення сесії районної ради

                   від «___» ____________ 2019 р

 ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Лубенської районної ради Полтавської області до Президента України, Кабінету Міністрів України

     Звертаємося до Вас з проханням посприяти вирішенню питання зміни порядку розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами.

Відповідно до статті 103-6 Бюджетного кодексу України додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (далі - додаткова дотація) спрямовується на:

  • видатки навчальних закладів, визначених участині першій статті 103-2 цього Кодексу (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів, визначених пунктами 1-6частини першої статті 103-2 цього Кодексу, а також навчальних закладів, визначених пунктами 7 і 8частини першої статті 103-2 цього Кодексу, в частині здобуття повної загальної середньої освіти);
  • видатки закладів охорони здоров’я, визначених у пункті 3частини першої статті 89 та у пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Тобто додаткова дотація направляється на ті видатки середньої освіти і охорони здоров’я, які не фінансуються за рахунок освітньої та медичної субвенцій, а саме: поточні видатки середньої освіти, включаючи заробітну плату непедагогічного персоналу, та оплата енергоносіїв. Такі видаткові повноваження згідно із статтею 89 Бюджетного кодексу України покладені на районні бюджети, бюджети міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад.В 2017 році існував єдиний підхід до розподілу додаткової дотації між усіма місцевими бюджетами, що перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом та мали відповідні видаткові повноваження, та гарантував спрямування достатньої кількості коштів до бюджетів органів місцевого самоврядування.

В 2018 – 2019 роках, законами Про Державний бюджет обсяги додаткової дотації затверджувались для обласних бюджетів, з подальшим перерозподілом обласними державними адміністраціями, за погодженням з Кабінетом Міністрів України, на місцеві бюджети та затверджувались рішеннями про обласний бюджет.

Для порівняння коштів додаткової дотації до бюджету Лубенського району надійшло в 2017 році – 7907,2 тис.грн., в 2018 році – 4787,7 тис. грн., та затверджено на 2019 рік – 3441,7 тис.грн. при тому що розмір мінімальної заробітної плати зріс із 3200,00 грн. до 4173,00 грн. та значно зрости тарифи на енергоносії.

Таким чином протягом 2018 року та січня – серпня 2019 року з метою недопущення заборгованості із заробітної плати та енергоносіїв закладів середньої освіти та охорони здоров’я району, уникнення соціальної напруги, з районного бюджету Лубенського району вимушено спрямовані значні власні ресурси на вищевказані цілі, що призвело до значного послаблення фінансової спроможності районного бюджету та унеможливлює здійснення видатків розвитку.  

Враховуючи вищевикладене пропонуємо внести зміни до Бюджетного кодексу України та повернутися до розподілу додаткової дотації всім бюджетам на центральному рівні, що в свою чергу гарантує спрямування міжбюджетного трансферту до бюджетів органів місцевого самоврядування в достатньому обсязі.

В.о. керуючого справами виконавчого

апарату районної ради                                                                           Н.А.Шишова