Проект

Лубенська районна рада

Полтавської області

__________ сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

від ________________ 2017 року

Про внесення змін до Програми економічного

і соціального розвитку Лубенського району

на 2017 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Лубенського району на 2017 рік, затвердженої рішенням дванадцятої сесії  районної ради сьомого скликання від 30 грудня 2016 року:

абзац чотири пункту «Основні завдання та заходи на 2017 рік»  підрозділу 6.4. «Розвиток системи надання адміністративних послуг»    розділу 6. «Ринкові перетворення та їх соціальні наслідки» викласти в новій редакції «забезпечення навчання державного реєстратора для роботи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отримання ідентифікаторів доступу (придбання захищеного носія особистого ключа) до ЄДР, виготовлення печатки державного реєстратора та утримання і обслуговування архівосховища сектору державної реєстрації райдержадміністрації – Лубенська райдержадміністрація  –  12 тис. грн., районний бюджет, протягом року»;

абзац один пункту «Основні завдання та заходи на 2017 рік»  підрозділу 6.5. «Забезпечення ефективного функціонування Лубенської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів»    розділу 6. «Ринкові перетворення та їх соціальні наслідки» викласти в новій редакції «забезпечення стимулюючими виплатами до заробітної плати працівників райдержадміністрації та її структурних підрозділів з метою поетапної побудови нової управлінської моделі ефективної роботи органів виконавчої влади, виконання делегованих повноважень, фінансової мотивації у підвищенні професіоналізму працівників та залученні висококваліфікованих кадрів, здійснення низки заходів по запобіганню корупційних дій з боку посадових осіб – Лубенська райдержадміністрація та її структурні підрозділи – (управління соціального захисту населення райдержадміністрації протягом року -  262,3 тис. грн.) – районний бюджет»;

пункт «Основні завдання та заходи на 2017 рік» підрозділу 8.4. "Розвиток інфраструктури" розділу 8. "Розвиток реального сектора економіки" доповнити абзацом вісім «капітальний ремонт греблі, с.Тарандинці, зокрема капітальний ремонт дороги О-13-17-175 Біївці-Тарандинці-Вила з виготовленням проектно-кошторисної документації – Тарандинцівська сільська рада – 200,0  тис.грн. – державний бюджет, протягом року;

абзаци вісім та дев’ять пункту «Основні завдання та заходи на 2017 рік» підрозділу 10.5. «Соціальна підтримка учасників  антитерористичної операції» розділу 10. «Соціальна сфера» викласти в новій редакції «забезпечення путівками на відпочинок (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та членів їх сімей –  Лубенський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 199,0 тис. грн., в тому числі, 40,0 тис. грн. – районний бюджет, 159,0 тис. грн. – бюджет Засульської ОТГ, протягом року», «забезпечення санаторно-курортними путівками членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту –  Лубенський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 199,0 тис. грн., обласний бюджет, протягом року»;

у пункті «Основні завдання та заходи на 2017 рік» підрозділу 11.1. «Охорона здоров’я»» розділу 11. «Гуманітарна сфера» абзац двадцять два викласти в новій редакції «придбання санітарного автомобіля для АЗПСМ в с.Ждани – Лубенський районний центр ПМСД – 450,0 тис. грн., обласний бюджет, протягом року» та доповнити їх абзацом двадцять шість «покращення умов надання медичних послуг населенню Лубенського району шляхом зміцнення матеріально-технічної бази неврологічного відділення комунальної Лубенської центральної міської лікарні» – фінансове управління Лубенської райдержадміністрації – 50,0 тис. грн., районний бюджет, протягом року»;

у пункті «Основні завдання та заходи» на 2017 рік підрозділу 11.2. "Освіта" розділу 11. "Гуманітарна сфера" абзаци дванадцять та тринадцять викласти у новій редакції «капітальний ремонт по заміні вікон та дверей в Духівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів ім. П.М. Рака по вул. Центральній, 38 А в с. Духове Лубенського району Полтавської області – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – 667,0 тис. грн., у тому числі 167,0 тис. грн. – сільський бюджет, 200,0 тис. грн. – районний бюджет, 100,0 тис. грн. – обласний бюджет, 200,0 – державний бюджет – протягом року», «здійснення інформатизації загальної середньої освіти шляхом придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації – 300,0 тис. грн., у тому числі для Калайдинцівської ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Ф.Д. Рубцова – 60 тис. грн. з обласного бюджету – протягом року» та доповнити їх новими абзацами (додаток 1);

пункт «Основні завдання та заходи на 2017 рік» підрозділу 11.4. «Культура» розділу 11. «Гуманітарна сфера» доповнити абзацом вісім «зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури шляхом придбання звукопідсилюючої апаратури  для Остапівського сільського будинку культури – відділ культури і туризму райдержадміністрації – 50,0 тис. грн., обласний бюджет,  протягом року»;

у пункті «Основні завдання та заходи на 2017 рік» підрозділу 11.5. "Фізична культура та спорті" розділу 11. "Гуманітарна сфера" абзаци дев’ять  та десять викласти у новій редакції «будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: вул. Центральна, 44, с. Тарандинці  Лубенського району Полтавської області – Тарандинцівська сільська рада – 1134,0 тис. грн., у тому числі 464,0 тис. грн. – сільський бюджет, 170,0 тис. грн. –  районний бюджет, 500,0 тис. грн. – обласний бюджет», «будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: вул. Шкільна, 3, с. Снітин Лубенського району Полтавської області – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту – 1134,0 тис. грн., у тому числі 464,0 тис. грн. –  сільський бюджет, 170,0 тис. грн. – районний бюджет, 500,0 тис. грн. – обласний бюджет протягом року;

викласти абзац шість розділу 11.7 «Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю» в новій редакції: «всебічне й об’єктивне висвітлення діяльності органів виконавчої влади, інформаційний супровід заходів з нагоди проведення державних та районних свят, подій, ювілейних і пам’ятних дат у місцевих засобах масової інформації, максимальне задоволення інформаційних потреб населення району»  –  райдержадмінінстрація  - 60 тис. грн.;

підрозділи «Забезпечення ефективного надання адміністративних та реєстраційних послуг», «Забезпечення ефективного функціонування Лубенської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів», «Фізична культура та спорт», «Охорона здоров’я», «Освіта», «Культура», «Інфраструктура» та пункт «РАЗОМ» розділу VІ «Очікуване ресурсне забезпечення заходів, реалізація яких передбачається у 2017 році» та «Бюджет розвитку» викласти у новій редакції (додатки 2,3)

  1. Райдержадміністрації забезпечити виконання затвердженої Програми з урахуванням змін.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань економіки, транспорту, зв’язку, підприємництва та управління комунальною власністю; соціальної сфери та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                                                 Г.М. Угляниця

 

Переглянути додатки