Проект

 

УКРАЇНА

ЛУБЕНСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від «___» _____________ 2016 року

 

Про затвердження звітів

 

про незалежну оцінку майна

 

       Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 629 від 10.08.1995 р. зі змінами та   рішення районної ради від 07.11.2011 р. «Про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл району, Методику розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл району та пропорцій   її   розподілу,   типові   форми   договорів   оренди»   зі     змінами, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про оцінку майна , що належить до спільної власності територіальних громад сіл району (замовник ПП Волик С.В.), відповідно до якого ринкова вартість частини нежитлового приміщення, загальною площею 2 м.кв., що знаходяться за адресою: пл.Кузіна, 19, м.Лубни, Полтавська область, складає 7455 грн. ( сім тисяч чотириста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без ПДВ.

2. Затвердити звіт про оцінку майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл району (замовник ФОП Ляшко Н.П.), відповідно до якого ринкова вартість частини нежитлового приміщення, загальною площею 2 м.кв., що знаходяться за адресою: пл.Кузіна, 19, м.Лубни, Полтавська область, складає 7455 грн. ( сім тисяч чотириста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без ПДВ.

3. Голові районної ради Угляниці Г.М. забезпечити в установленому порядку передачу в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл району, з урахуванням звіту про оцінку майна.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, підприємництва, транспорту, зв’язку та управління комунальною власністю.

 

 

Голова районної ради                                                                   Г.М.Угляниця