ПРОЕКТ

 

СНІТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ

 

Про затвердження ставок

земельного податку та орендної

плати за землю на 2012 рік

 

Відповідно до пп. 34,35 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. із послідуючими змінами і доповненнями, абз.5 ст. 7 Закону України «Про плату за землю» № 2535-Х11 від 03.07.1992 р. із змінами і доповненнями, ст. 21 Закону України «Про оренду землі» № 161-Х1У від 06.10.1998 р. із послідуючими змінами і доповненнями та з метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин, визначення розміру плати за землю сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. В межах населених пунктів Снітинської сільської ради фізичним та юридичним особам проводити нарахування земельного податку відповідно до затвердженої грошової оцінки, а також орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності з урахуванням коефіцієнту індексації.

2. Встановити орендну плату за землі с/г призначення в 2012 році в межах населеного пункту в слідуючих розмірах:

- для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців:

рілля – 698,75 грн. за 1 га (5% від нормативної грошової оцінки землі);

землі під господарськими будівлями та дворами – 5026,53  грн. за 1 га (3% від нормативної грошової оцінки землі);

- для фізичних осіб – громадян жителів сільської ради, які не займаються підприємницькою діяльністю:

рілля – 698,75 грн. за 1 га (5% від нормативної грошової оцінки землі).

3. Встановити орендну плату за користування природними сінокосами і пасовищами з розрахунку на 1 голову худоби по всіх населених пунктах сільської ради:

за корову – 50 грн.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти:

- в організаційній частині – на виконком сільської ради;

- в частині виділення земель – на землевпорядника;

- в фінансовій частині – на головного бухгалтера.

 

Сільський голова                                                          В.В.Омелянець