ВИЩЕБУЛАТЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 10   сесія  сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

29 червня 2016 року

Про встановлення ставок податку

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства місцевих податків і зборів,відповідно до статті 143 Конституції України, керуючись статтями 10, 12, 266 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) та статтями 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Cільська рада вирішила:

1. Встановити на 2017 рік ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, на рівні 1 % мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

2. Встановити на 2017 рік ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, на рівні 1  % мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

3. Встановити на 2017 рік ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, на рівні 1  % мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

4. Встановити на 2017 рік ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, на рівні 0,2 % мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

5. Встановити, що за наявності у власності платника податку в 2017 році об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податкузбільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

6. Пільги зі сплати податку надаються у відповідності до пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

7. У відповідності до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України надати пільгу на об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, визначені в підпункті «е» підпункту 14.1.1291 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, а на об’єкти, визначені в підпункті «г» підпункту 14.1.1291 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України - за умови, якщо такі об’єкти нежитлової нерухомості не використовуються їх власниками з метою одержання доходів.

8. У відповідності до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України надати пільгу на об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуваютьу власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

  1. 9.  Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.

  10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова                                                       С.В. Бачевський