ВИЩЕБУЛАТЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

29 червня 2016 року

      Про встановлення ставок земельного

податку.

 

     На виконання вимог пунктів 12,3, 12,4, статті 12 Податкового кодексу  України відповідно до статті 143 Конституції України 10,12,266 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) та статті 26 Закону України «По місцеве самоврядування в Україні» Вищебулатецька сільська рада

ВИРІШИЛА:

11.           Встановити на 2017 рік ставки земельного податку, а саме:

1            За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які перебувають у постійному користуванні юридичних осіб державної та комунальної власності, коло яких визначено статтею 92 Земельного кодексу України, встановлюється в розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок,  зазначених у пунктах 1.4 цього рішення.

$1            За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку, яких проведено та які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється в розмірі 3% від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 1.4 цього рішення.

$1            Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку  яких проведено, які перебувають у постійному користуванні юридичних осіб (крім державної та комунальної власності), встановлюється у розмірі 3% від їх нормативної грошової оцінки.

$1            Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

$1            За один гектар сільськогосподарських угідь, у тому числі для

потреб лісового господарства.

$1            для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,1;

$1            для багаторічних насаджень – 0,03.

$11.4.3            За земельні ділянки (в межах населених пунктів);

$11.4.3.1.            За земельні ділянки, що перебувають у власності або

            користуванні громадян, заняті житловим фондом,

            автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів

            громадян, які використовуються без отримання прибутку,

            гаражно-будівельними, дачно - будівельними та садівницькими

            товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними

            будинками фізичних осіб – 0,03;

1.4.3.3 що відносяться до земель залізничного транспорту (крім 

            земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані

            культурно-побутові будівлі та інші споруди і які

            оподатковуються а загальних підставах) – 0,25;

                     Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами

    населених пунктів, нормативно грошову оцінку яких не  

    проведено встановлюється у розмірі 5% від нормативної                     грошової оцінки  одиниці площі ріллі по області

   2.Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.

   3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.

   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на                                      комісію з питань землекористування Вищебулатецької сільської ради.

Сільський голова                                              С.В. Бачевський