БЕРЕЗІВСЬКА СІЛЬСЬ  КА   РАДА

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н НЯ

восьмої чергової сесії Березівської сільської ради

сьомого скликання

12.04.2016

Про проект рішення

«Про встановлення податку

на майно в частині плати за

землю на території сільської ради»

Відповідно до Податкового кодексу України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні , сільська рада  вирішила:

1. Установити на території  Березівської сільської ради податок на майно в частині плату за землю.

2. Затвердити положення про плату за землю (додаток 1).

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню у встановленому чинним законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Білошапку Віру Іванівну.

Сільський голова                                               В.І.Білошапка