БЕРЕЗІВСЬКА СІЛЬСЬ  КА   РАДА

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н НЯ

восьмої чергової сесії Березівської сільської ради

сьомого скликання

12.04.2016

Про проект рішення

«Про затвердження Положення

про транспортний податок»

Керуючись пунктом 10.2 статті 10, статтею 267 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) та статтями 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:

1.Затвердити Положення про транспортний податок (додається)

2.Даний проект рішення оприлюднити на інформаційному стенді сільської ради та в засобах масової інформації.

Сільський голова                                                  В.І.Білошапка