БЕРЕЗІВСЬКА СІЛЬСЬ  КА   РАДА

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н НЯ

восьмої чергової сесії Березівської сільської ради

сьомого скликання

12.04.2016

 Про проект рішення

«Про встановлення пільг

зі сплати земельного податку» на 2017 рік

Відповідно ст. 284 Податкового кодексу України, керуючись статтею 143 Конституції України та статтями 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада   вирішила :

 

1.У 2015 році за рахунок коштів, що зараховуються до місцевого бюджету, від сплати земельного податку звільняються юридичні особи наступних категорій:

-         заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

-         дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

-         органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

-         дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

-         благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

-         дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

-         підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

-          

2.Оприлюднити проект даного рішення в засобах масової інформації та на інформаційному стенді сільської ради.

Сільський голова                                                  В.І.Білошапка