ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106


Додаток

до річного плану закупівельна 2015 рік (зі змінами)
Лубенська районна рада Полтавської області
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

53.10.11 Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями

2210

5000,00(Пять тисяч грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

17.12.4 Папір некрейдований

2210

2000,00(Дві тисячі грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

17.12.4 Папір некрейдований

2210

500,00(П'ятсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

рішення райради від 24.04.2015

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

2210

6000,00(Шість тисяч грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

рішення райради від 24.04.2015

58.19.14 Марки поштові

2210

1000,00(Одна тисяча грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

рішення райради від 24.04.2015

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

19715,00(Дев’ятнадцять тисяч сімсот п'ятнадцять грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

20000,00(Двадцять тисяч грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

рішення райради від 24.04.2015

 28.30.4 Косарки для газонів,парків,спортивних майданчиків

 2210  2500,00(Дві тисячі п'ятсот грн.00 коп.)без ПДВ     п.5 ч.1ст.4 Закону №1197 рішення райради від 24.05.2015

45.32.1 Роздрібна торгівля частинами та приладдям до автотранспортних засобів у спеціалізованих магазинах

2210

1368,00(Одна тисяча триста шістдесят вісім грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

32.91.1 Мітла та щітки

2210

830,00(Вісімсот тридцять грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

20.41.3 Мило,засоби мийні та засоби чищення

2210

5687,00(П’ять тисяч шістсот вісімдесят сім грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні, лампи дугові

2210

900,00(Девятсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

74.90.1 Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні

2240

2816,00(Дві тисячі вісімсот шістнадцять грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

рішення райради від 24.04.2015

74.90.20 Послуги професійні, технічні та комерційні, інші

2240

43540,00 грн.

(Сорок три   тисячі п’ятсот сорок грн.. 00 коп.) без ПДВ

-

-

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

74.90.20 Послуги професійні, технічні та комерційні, інші

2240

28720,00 грн.

(Двадцять вісім тисяч сімсот двадцять грн.. 00 коп.) без ПДВ

-

-

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

рішення райради від 24.04.2015

38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів

2240

174,00(Сто сімдесят чотири грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

61.90.10 Послуги телекомунікаційні, інші

2240

4886,00 грн.

(Чотири тисячі вісімсот вісімдесят шість грн.. 00 коп.)

з ПДВ

-

-

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

43.91.1Роботи покрівельні

2240

2500,00(Дві тисячі п’ятсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

рішення райради від 24.04.2015

45.20.2 Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів

2240

2000,00(Дві тисячі грн. 00 коп.) без ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

45.20.2 Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів

2240

5000,00(Пять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

рішення райради від 24.04.2015

60.10.1 Послуги щодо радіомовлення,оригінали радіомовних передач

2240

5000,00(Пять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

рішення райради від 24.04.2015

62.02.3 Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій

2240

1800,00(Одна тисяча вісімсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

2240

2500,00(Дві тисячі п’ятсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

рішення райради від 24.04.2015

63.11.11 Послуги щодо обробляння даних

2240

300,00 грн.

(Триста грн.. 00 коп.) з ПДВ

-

-

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

64.11.1 Послуги центрального банку

2240

500,00 грн. (Сто грн.. 00 коп.)

без ПДВ

-

-

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту

2240

1000,00(Одна тисяча грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

65.11.1 Послуги щодо страхування життя

2240

1000,00(Одна тисяча грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

95.11.1 Ремонтування комп’ютерів і периферійного устаткування

2240

2000,00(Дві тисячі грн. 00 коп.) без ПДВ

   

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

36.00.20 Обробляння та розподілення води трубопроводами

2272

3000,00 грн. (Три тисячі грн.. 00 коп.)

з ПДВ

-

-

п.5 ч.1ст.4 Закону №1197

35.11.10 Енергія електрична

2273

34000,00 грн.

(Тридцять чотири тисячі грн.. 00 коп.)     з ПДВ

-

-

Зобовязання 2014 року ч.6ст.40 Закону№ 1197

06.20.10

Природний газ, скраплений або в газоподібному стані

2274

62000,00 грн. Шістдесят дві тисячі грн.. 00 коп.) з ПДВ

-

-

Зобов’язання 2014 року ч.6ст.40 Закону№ 1197

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 08.05.2015 № __8_______ .

Голова комітету з конкурсних торгів

_______________
(підпис)

Шкарбань Л.А.
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

  1. ________________
    (підпис)

Шишова Н.А.
(ініціали та прізвище)

       

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106


Додаток

до річного плану закупівельна 2015 рік
Лубенська районна рада Полтавської області
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

КодКЕКВ(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

53.10.11 Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями

2210

5000,00(Пять тисяч грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

17.12.4 Папір некрейдований

2210

2000,00(Дві тисячі грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

19715,00(Дев’ятнадцять тисяч сімсот п'ятнадцять грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

45.32.1 Роздрібна торгівля частинами та приладдям до автотранспортних засобів у спеціалізованих магазинах

2210

1368,00(Одна тисяча триста шістдесят вісім грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

32.91.1 Мітла та щітки

2210

830,00(Вісімсот тридцять грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

20.41.3 Мило,засоби мийні та засоби чищення

2210

5687,00(П’ять тисяч шістсот вісімдесят сім грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні, лампи дугові

2210

900,00(Девятсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

74.90.20 Послуги професійні, технічні та комерційні, інші

2240

43540,00 грн.

(Сорок три   тисячі п’ятсот сорок грн.. 00 коп.) без ПДВ

-

-

38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів

2240

174,00(Сто сімдесят чотири грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

61.90.10 Послуги телекомунікаційні, інші

2240

4886,00 грн.

(Чотири тисячі вісімсот вісімдесят шість грн.. 00 коп.)

з ПДВ

-

-

45.20.2 Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів

2240

2000,00(Дві тисячі грн. 00 коп.) без ПДВ

   

62.02.3 Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій

2240

1800,00(Одна тисяча вісімсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

63.11.11 Послуги щодо обробляння даних

2240

300,00 грн.

(Триста грн.. 00 коп.) з ПДВ

-

-

64.11.1 Послуги центрального банку

2240

500,00 грн. (Сто грн.. 00 коп.)

без ПДВ

-

-

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту

2240

1000,00(Одна тисяча грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

65.11.1 Послуги щодо страхування життя

2240

1000,00(Одна тисяча грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

95.11.1 Ремонтування комп’ютерів і периферійного устаткування

2240

2000,00(Дві тисячі грн. 00 коп.) без ПДВ

   

36.00.20 Обробляння та розподілення води трубопроводами

2272

3000,00 грн. (Три тисячі грн.. 00 коп.)

з ПДВ

-

-

35.11.10 Енергія електрична

2273

34000,00 грн.

(Тридцять чотири тисячі грн.. 00 коп.)     з ПДВ

-

-

Зобовязання 2014 року ч.6ст.40 Закону№ 1197

06.20.10

Природний газ, скраплений або в газоподібному стані

2274

62000,00 грн. Шістдесят дві тисячі грн.. 00 коп.) з ПДВ

-

-

Зобов’язання 2014 року ч.6ст.40 Закону№ 1197

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 24.02.2015 № __5_______ .

Голова комітету з конкурсних торгів

_______________
(підпис)

Шкарбань Л.А.
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

  1. ________________
    (підпис)

Шишова Н.А.
(ініціали та прізвище)

       

 

                                                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України

15 вересня 2014 року № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік

Лубенська районна рада Полтавської області, 21072647

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

06.20.1 газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний)

2274

522665 грн. (п’ятсот двадцять дві тисячі шістсот шістдесят п’ять грн. 00 коп.)

з ПДВ

Переговорна процедура

Лютий 2015 року

Переговорна процедура застосовується на підставі п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

35.11.1 енергія електрична (послуги з постачання електроенергії)

2273

206092 грн. (двісті шість тисяч дев’яносто дві грн. 00 коп.)

з ПДВ

Переговорна процедура

Лютий 2015 року

Переговорна процедура застосовується на підставі п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 09.02.2015 р. 2 .

Голова комітету з конкурсних торгів ______________________ Л.А. Шкарбань

                                                                   (підпис)                 (ініціали та прізвище)

                                                       М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів _____________________ Н.А. Шишова

                                                                   (підпис)                 (ініціали та прізвище)

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

Додаток до річного плану закупівель


Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель 
на ___2015___ рік 
Лубенська районна рада Полтавської області
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

74.90.20 Послуги професійні, технічні та комерційні, інші

2240

23700,00 грн.

(Двадцять три тисячі сімсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

-

-

-

61.90.10 Послуги телекомунікаційні, інші

2240

1100,00 грн.

(Одна тисяча сто грн.. 00 коп.)

з ПДВ

-

-

-

63.11.11 Послуги щодо обробляння даних

2240

300,00 грн.

(Триста грн.. 00 коп.) з ПДВ

-

-

-

64.11.10 Послуги центрального банку

2240

100,00 грн. (Сто грн.. 00 коп.)

з ПДВ

-

-

-

36.00.20 Обробляння та розподілення води трубопроводами

2272

1700,00 грн. (Одна тисяча сімсот грн.. 00 коп.)

з ПДВ

-

-

-

35.11.10 Енергія електрична

2273

34000,00 грн.

(Тридцять чотири тисячі грн.. 00 коп.)     з ПДВ

-

-

Зобовязання 2014 року ч.6ст.40 Закону№ 1197

06.20.10

Природний газ, скраплений або в газоподібному стані

2274

62000,00 грн. Шістдесят дві тисячі грн.. 00 коп.) з ПДВ

-

-

Зобов’язання 2014 року ч.6ст.40 Закону№ 1197

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.01.2015 № __1_______ .

Голова комітету з конкурсних торгів

_______________
(підпис)

Шкарбань Л.А.
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

  1. ________________
    (підпис)

Шишова Н.А.
(ініціали та прізвище)

       

 

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)

Джерело фінансу-

вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтов-ний початок проведен-ня процеду-ри закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

06.20.1 газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний )

2

2274

3

Кошти місцевого бюджету

4

5

Закупівля в одного учасника

6

Січень 2014 року

7

8

Процедура закупівлі в одного учасника застосовується на підставі п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

35.11.1 енергія електрична (послуги з постачання електроенергії)

2273

Кошти місцевого бюджету

 

Закупівля в одного учасника

Січень 2014 року

 

Процедура закупівлі в одного учасника застосовується на підставі п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10 січня 2014 р. № 42.

 

Голова комітету з конкурсних торгів

 

           Шкарбань Л.А.                                     _______________________                                

 

       (прізвище, ініціали)                                   підпис                       М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

 

           Шишова Н.А.                                        _______________________

 

       (прізвище, ініціали)                                   підпис