Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)

Джерело фінансу-

вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтов-ний початок проведен-ня процеду-ри закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

11.10.2 (газ природний);

2

1164

3

Кошти місцевого бюджету

4

350000,00 грн. (триста п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.)

5

Закупівля в одного учасника

6

Січень 2013 року

7

8

Процедура закупівлі в одного учасника застосовується на підставі п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

40.10.3 (послуги з постачання електро-енергії)

1163

Кошти місцевого бюджету

140000,00 грн. (сто сорок тисяч грн. 00 коп.)

Закупівля в одного учасника

Січень 2013 року

 

Процедура закупівлі в одного учасника застосовується на підставі п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29 грудня 2012 р. № 30.

Голова комітету з конкурсних торгів

           Шкарбань Л.А.                                      _______________________                                

         (прізвище, ініціали)                                   підпис                       М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

           Шишова Н.А.                                        _______________________

        (прізвище, ініціали)                                   підпис