Надрукувати

Кодекс

етики депутата районної ради

  1. Депутат районної ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

1.1 керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;

1.2 не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

1.3 керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

1.4 не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;

1.5 не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів;

1.6 не приймати будь – яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень;

1.7 брати активну участь у роботі сесій районної ради, постійних та інших комісій до складу яких його обрано;

1.8 прагнути, щоб кошти районного бюджету використовувались ощадливо, ефективно;

1.9 бути незалежним, неупередженим і відповідальним перед виборцями і громадою, сумлінно виконуючи депутатські обов’язки.

        2.     Районною радою можуть вноситися зміни до цього Кодексу етики депутата.