ПОЛОЖЕННЯ

Про президію районної ради

Президія районної ради утворюється радою і є її дорадчим органом.

Президія керується в своїй роботі Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, цим Положенням.

До складу президії ради входять голова ради, заступник ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

Президія попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд сесії.

Засідання президії ради скликаються головою ради в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менше, як половина її складу.

Президія районної ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

Рішення президії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Рішення президії не повинні суперечити Конституції України, законодавчим актам України, рішенням районної ради.

Засідання президії оформляються протоколом. Протокол підписує голова ради або його заступник.

Організаційне забезпечення діяльності президії здійснює виконавчий апарат районної ради.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                       О.В. Цимбал